Grupa PCC EXOL kontynuuje wzrosty

Chemiczna Grupa PCC EXOL bardzo dobrymi wynikami finansowymi kończy III kwartał 2016 r. Grupa, na czele z giełdową spółką PCC EXOL, specjalizuje się w produkcji składników detergentów, kosmetyków jak i specjalistycznych produktów przemysłowych, stosowanych między innymi w takich branżach jak czyszczenie i mycie przemysłowe, farby i lakiery, obróbka metalu czy budownictwo.

Po trzech kwartałach zysk EBITDA Grupy PCC EXOL wyniósł 35,2 mln PLN, wzrastając o 6,4 mln PLN wobec analogicznego okresu roku ubiegłego (+22,2 %). Zysk netto osiągnął wartość 16,9 mln PLN i uległ poprawie o 6,4 mln PLN w porównaniu do trzech kwartałów zeszłego roku (+ 61%). Natomiast przychody ze sprzedaży Grupa wypracowała na poziomie 404,6 mln PLN, odnotowując tym samym wzrost wartościowy o 16,1 mln PLN. wobec 9 miesięcy 2015 r. Wyższy poziom zysku netto wynikał przede wszystkim ze wzrostu marży na sprzedaży do poziomu 16,8% (tj. o 1,9 p.p. 1-3Q/1-3Q) oraz z polepszenia wyniku na działalności finansowej o 1 mln zł w stosunku do roku ubiegłego (tj. o 12,5%). (kk)

(http://www.pcc-exol.eu/, 8.11.2016)