Grupa PCC EXOL – I kwartał 2016 r. na dużym plusie

Grupa Kapitałowa PCC EXOL po raz kolejny wypracowała wyniki finansowe na bardzo dobrym poziomie. Zysk EBITDA wyniósł 11,8 mln PLN i wzrósł o 13,5 %, a zysk netto odnotował ponad 65 % wzrost w stosunku do I kwartału minionego roku, osiągając wartość 5,2 mln PLN. Marża na sprzedaży wyniosła 17,7 % i wzrosła o 2,0 p.p. w porównaniu do ubiegłorocznego I kwartału. Przychody ze sprzedaży wyniosły 133 mln PLN, poprawiając zeszłoroczną wartość o 1,5 mln PLN tj. o 1,1 %. Osiągnięty poziom zysku netto wynikał przede wszystkim ze zwiększenia marży na sprzedaży oraz obniżenia o ponad 30% kosztów finansowych. Wynik finansowy przełożył się również na wzrost podstawowych wskaźników rentowności. (kk)

(http://www.pcc-exol.eu/, 13.05.2016)