PCC EXOL SA złotym sygnatariuszem społecznej odpowiedzialności biznesu

Spółka PCC EXOL SA, największy w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent surfaktantów, otrzymała złoty poziom społecznej  odpowiedzialności biznesu przyznany przez kapitułę platformy EcoVadis. Złoty poziom CSR jest bardzo istotnym i niezwykle prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym za proekologiczny rozwój i osiągnięcia w obszarach dotyczących środowiska, zatrudnienia, uczciwych praktyk biznesowych oraz łańcucha dostaw. (kk)

(http://www.pcc-exol.eu/, 25.02.2016)