PCC EXOL wśród spółek giełdowych wypłacających dywidendę

16 maja br. Walne Zgromadzenie, zgodnie z wcześniejszymi rekomendacjami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, podjęło uchwałę o przeznaczeniu blisko połowy zysku netto za 2015 r. na dywidendę. Środki zostaną wypłacone akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, w wysokości 0,04 PLN na jedną akcję. W minionym roku Grupa PCC EXOL odnotowała najwyższe w swojej historii zyski. Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 40,3 mln PLN (wzrost o 42%), a skonsolidowany zysk netto wzrósł ponad trzykrotnie i wyniósł 14,7 mln PLN netto. Również I kwartał br. zamknęła mocno poprawionymi, w stosunku do ubiegłorocznych, wynikami, osiągając ponad 65% wzrost zysku netto (5,2 mln PLN), 13,5% wzrost zysku EBITDA (11,8 mln PLN) i poprawę marży o 2 p.p. do poziomu 17,7%. (kk)

(http://www.pcc-exol.eu/, 16.05.2016)