Grupa PCC EXOL – wyniki z dużą „górką”

Grupa PCC EXOL zakończyła I półrocze z rekordowymi wynikami finansowymi. Grupa specjalizuje się w produkcji zróżnicowanych produktów chemicznych znajdujących zastosowanie zarówno w detergentach, kosmetykach jak i w specjalistycznych produktach przemysłowych. Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 24,3 mln PLN (+35,2% H/H), zysk netto wzrósł o 6,9 mln PLN do 12,4 mln PLN (+124,2% H/H). Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 265,9 mln PLN (+5,2 % H/H). Wzrost zysku netto to konsekwencja przede wszystkim wzrostu marży na sprzedaży do poziomu 17,5 % (+2,6 p.p. H/H) oraz poprawy wyniku na działalności finansowej o 1,8 mln PLN (+30,1%  H/H). Wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do I półrocza 2015 roku to głównie efekt zwiększonej sprzedaży wysokomarżowych surfaktantów do zastosowań przemysłowych, których sprzedaż Grupa konsekwentnie rozwija. Zwiększenie ich udziału w strukturze sprzedaży wpłynęło także na wzrost marży na sprzedaży. (kk)

(http://www.pcc-exol.eu/, 29.08.2016)