Tag Archives: badania

BASF i Sumitomo Chemical badają procesy oceny bezpieczeństwa chemicznego

Koncerny BASF i Sumitomo Chemical podjęły decyzję o prowadzeniu wspólnych badań w celu odkrycia bardziej zrównoważonego systemu in vitro na potrzeby procesu oceny bezpieczeństwa chemicznego. Decyzja ta jest pokłosiem obserwowanego w ostatnich latach zwiększenia liczby restrykcyjnych przepisów odnoszących się do rejestracji produktów chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz produktów farmaceutycznych, a także widocznego zapotrzebowania na zwiększenie czynnika ludzkiego w badaniach dotyczących bezpieczeństwa. Celem działań spółek będzie stworzenie systemu wspierającego tworzenie bezpiecznych produktów chemicznych przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na konwencjonalne badania na zwierzętach. Pierwszym etapem Sumitomo Chemical i BASF w prowadzonych badaniach jest opracowanie nowej linii w pełni funkcjonalnych wyhodowanych komórek umożliwiających przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktów chemicznych w sposób bardziej efektywny oraz dokładny od konwencjonalnych metod. (kk) (http://www.plastech.pl/, 28.12.2015)...
Read more

Supernowoczesna aparatura do terapii protonowej pomoże chorym na nowotwory

W Krakowie oficjalnie otwarto Centrum Cyklotronowe Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. Krakowski cyklotron Proteus C-235 jest pierwszym urządzeniem tego typu w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie. Pozwala m.in. na skomplikowane badania fizyczne i biologiczne, na badanie odporności na promieniowanie i na zwalczanie nowotworów. Uroczystość kończy kilkuletni proces budowy, wyposażania i uruchamiania polskiego Centrum Cyklotronowego. Sam cyklotron już od 2013 r. wykorzystują fizycy, inżynierowie i radiobiolodzy. Wiązki protonów produkowane przez urządzenie stosowane są do fizycznych i biologicznych badań podstawowych, badania właściwości materii, wrażliwości materiałów biologicznych na promieniowanie czy sprawdzania elektroniki przed lotami w kosmos. Nowymi obiektami, oddanymi do użytku, są dwa terapeutyczne stanowiska Gantry, służące do napromieniowywania guzów nowotworowych. Oba wyposażone są w najnowocześniejszy system z wiązką skanującą. Umożliwia ona bardzo precyzyjne napromienienie objętości leczonej przy maksymalnym oszczędzeniu zdrowych tkanek. Tym samym polscy pacjenci będą mieli dostęp do metody leczenia dostępnej w zaledwie kilku najbardziej rozwiniętych krajach świata. Centrum będzie jednym z siedmiu ośrodków w Europie, w...
Read more

Stary lek, nowe zastosowanie – Kolchicyna

Możliwe, że kolchicyna, lek stosowany głównie w terapii ostrych napadów dny moczanowej, znajdzie niebawem swoje drugie zastosowanie. Okazuje się, że alkaloid ten zapobiega ponownym zdarzeniom sercowo-naczyniowym co w przyszłości pozwoli ograniczyć koszty opieki zdrowotnej.

Jako „zdarzenie sercowo-naczyniowe” należy rozumieć np. zawał, udar mózgu czy zgon, który nastąpił na skutek choroby serca. Ryzyko może być niskie, umiarkowane, wysokie i bardzo wysokie, a jego stopień określa się na podstawie indywidualnego wywiadu. Stwierdzenie stopnia wysokiego i bardzo wysokiego wymaga wprowadzenia terapii farmakologicznej, którą ustala lekarz. Kolchicyna należy do alkaloidów i jest otrzymywana z różnych gatunków zimowitu (Colchicum). W dawkach terapeutycznych działa przeciwzapalnie, blokuje podział komórek i zmniejsza wytwarzanie kwasu moczowego. Dawka śmiertelna alkaloidu wynosi 1 mg/kg masy ciała. Mechanizm działania substancji nie został jak dotąd dokładnie wyjaśniony. Wiadomo, że kolchicyna w metafazie podziału komórki wiąże się z mikrotubulami wrzeciona kariokinetycznego hamując ich polimeryzację. Prowadzi to do degranulacji lizosomów wewnątrzkomórkowych, uwolnienia lizozymów i kwasu mlekowego. Lek stosuje się od dawna w ostrych napadach dny moczanowej...
Read more

Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Japonia poprowadzą wspólne badania

Pięć projektów - wszystkie z udziałem polskich instytucji - dofinansowano w pierwszym konkursie organizowanym we współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. W nagrodzonych badaniach uczestniczą: Instytut Wysokich Ciśnień PAN, krakowska AGH, Politechnika Śląska oraz dwukrotnie - Politechnika Warszawska. Inicjatywę „Współpraca państw V4-Japonia” zawiązano we wrześniu 2014 r. Instytucje finansujące badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii podpisały wtedy porozumienie, które ma wzmacniać i promować współpracę w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjność poprzez finansowanie wspólnych projektów. W jego ramach w styczniu 2015 r. ogłoszono pierwszy międzynarodowy konkurs na wspólne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe w obszarze nowych materiałów i inżynierii materiałowej. Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem japońskiej Agencji ds. Nauki i Technologii, a projekty zostały poddane ocenie międzynarodowych zespołów ekspertów. "Na podstawie oceny ekspertów do dofinansowania rekomendowano pięć projektów – wszystkie z udziałem jednostek naukowych z Polski. Są to: Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska, która uczestniczy w dwóch projektach" - informuje Narodowe...
Read more

Polska formalnie krajem członkowskim ESO

Polska może już decydować o największej infrastrukturze i projektach astronomicznych na świecie. Zakończył się formalny proces ratyfikacji członkostwa Polski w Europejskim Obserwatorium Astronomicznym na Półkuli Południowej. To oznacza, że jesteśmy już krajem należącym do tej organizacji. Polscy naukowcy będą korzystać z najnowocześniejszych na świecie instrumentów badawczych i aparatury do naziemnej obserwacji Kosmosu. Do ESO należy 15 państw – obok Polski między innymi Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy, a spoza Europy także Brazylia. Dzięki współpracy w ramach organizacji, naukowcy prowadzą obserwacje z wykorzystaniem potężnych teleskopów, których budowa przekraczałaby możliwości jednego kraju. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 5.08.2015)...
Read more

NCBR ogłosiło wyniki „Szybkiej ścieżki”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszej tury naboru wniosków w konkursie programu „Szybka ścieżka”. W pierwszej turze naboru „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy złożyli 179 wniosków. Po 60 dniach, na podstawie oceny ekspertów NCBR wyłonił 34 najlepsze projekty. Stawiający na innowacje przedsiębiorcy otrzymają ponad 178 mln PLN dofinansowania. Dzięki wsparciu NCBR prowadzone będą m.in. prace nad uzyskaniem ultracienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów, systemem kontroli lotniczej nowej generacji, tomografem hybrydowym do badania zawilgocenia i stanu budynków oraz wykorzystującymi energię elektromagnetyczną maszynami nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 5.08.2015)...
Read more