Tag Archives: Synthos

Synthos zostanie europejskim liderem w produkcji EPS

26 sierpnia Komisja Europejska zatwierdziła zakup INEOS Styrenics na rzecz Synthos S.A. Transakcja zakupu jednostki biznesowej Ineos Styrenics European Holding BV została z powodzeniem sfinalizowana 31 sierpnia br. Tym samym oświęcimska firma chemiczna stanie się europejskim liderem rynku polistyrenu spienialnego (EPS). Wartość transakcji wyniosła 80 mln EUR, a jej realizacja jest kolejnym krokiem rozwoju firmy w obszarze EPS. (kk)

(http://synthosgroup.com/, 1.09.2016)...
Read more

30 mln złotych na rozwój branży chemicznej

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów w przemyśle chemicznym – to cel nowego programu SYNChem, który Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wspólnie z firmą Synthos S.A. Inicjatywa dedykowana konsorcjom naukowo-przemysłowym jest pierwszym z serii przedsięwzięć partnerskich NCBR planowanych w tym roku, mających wzmacniać innowacyjność kluczowych sektorów gospodarki. NCBR i Synthos zainwestują wspólnie 30 mln PLN w proporcji 1:1. W ramach programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój konsorcja naukowo-przemysłowe będą mogły się ubiegać o środki na badania naukowe i prace rozwojowe nad nową generacją produktów, tj. ekologicznych antydegradantów, wysokosprawnych elastomerów, bio-pestycydów, włókien i materiałów kompozytowych dla przemysłu i medycyny. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 19.05.2016)...
Read more

Nowy super ciepły Synthos XPS Prime D

Strategicznym celem firmy Synthos jest innowacyjność w branży tworzyw termoizolacyjnych. Realizując te zadania firma Synthos opracowała czarne płyty XPS Prime D. Nowe, super ciepłe polistyreny ekstrudowane posiadają niespotykaną dotąd lambdę max 0,029 co jest wynikiem o 10% lepszym od pozostałych XPS dostępnych na rynku. (kk)

(http://synthosgroup.com/, 14.04.2016)...
Read more

Zmiana w radzie nadzorczej producenta kauczuków

Zarząd spółki Synthos poinformował, iż 4 kwietnia wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej jej wiceprzewodniczącego, Krzysztofa Kwapisza. Rezygnacja została uzasadniona względami zdrowotnymi i będzie skutkować z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Po ustąpieniu Kwapisza w skład rady nadzorczej Synthosu wchodzą: Jarosław Grodzki (przewodniczący), Grzegorz Miroński (sekretarz), Robert Oskard i Wojciech Ciesielski (członkowie). (kk) (https://www.plastech.pl, 5.04.2016)...
Read more

Klucz Sukcesu dla Synthos

Synthos S.A. otrzymał Klucz Sukcesu, nagrodę przyznaną przez redakcję magazynu „Chemia Przemysłowa”, za uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowych Technologii w Oświęcimiu. Wręczenie nagrody miało miejsce podczas Gali Chemików w trakcie XXII Sympozjum Naukowo-Technicznego Chemia 2016 w Płocku. (kk) (http://synthosgroup.com/, 3.02.2016)...
Read more

Odznaka Honorowa dla Synthos

Synthos S.A. otrzymał Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, przyznaną przez Ministerstwo Gospodarki. Wręczenie odznaki miało miejsce podczas II Konferencji Naukowej „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności” zorganizowanej przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu przy współpracy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Oświęcim. Odznaczenie, z rąk przedstawicieli Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) – Prezesa Beskidzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  NOT Edwarda Thena oraz Wiceprezesa Antoniego Danela odebrał Zbigniew Warmuz, Wiceprezes Zarządu Synthos S.A. (kk)

(http://synthosgroup.com/, 25.01.2016)...
Read more

Włączenie w struktury SYNTHOS S.A. Zakładu Badawczego Kopolimerów ICHEMAD – PROFARB Sp. z o.o

Od 1 października Zakład Badawczy Kopolimerów będzie prowadzony pod firmą Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Długofalowa strategia SYNTHOS S.A. zakłada sukcesywne budowanie wartości rynkowej biznesu dyspersji i klejów. Połączenie to jest kolejnym krokiem w budowaniu pozycji wiodącego dostawcy produktów chemicznych i lidera rynku oferującego wysokiej jakości rozwiązania w segmencie dyspersji i klejów, realizowanym przede wszystkim z myślą o odbiorcach i użytkownikach końcowych. Celem jej jest maksymalne wykorzystanie potencjału zakładu w postaci wiedzy, receptur i technologii wodorozcieńczalnych  produktów chemii organicznej – kopolimerów. (kk) (http://synthosgroup.com/, 1.10.2015)...
Read more

Zapłon par resztkowych węglowodorów na terenie Synthos Kralupy

8 października w godzinach przedpołudniowych na terenie Synthos Kralupy (Republika Czeska) przy prowadzeniu prac remontowych, doszło do zapłonu par resztkowych węglowodorów na wyłączonym z ruchu urządzeniu. Falą uderzeniową zostały zranione dwie osoby zewnętrznej firmy. Z dostępnych informacji wynika, że ich życiu nic nie zagraża. W trakcie zdarzenia nie doszło do pożaru ani wydostania się niebezpiecznych substancji do powietrza. Produkcja trwa nieprzerwanie, a zdarzenie nie ma wpływu na ciągłość produkcji. (kk)

(http://synthosgroup.com/, 8.10.2015)...
Read more

Współpraca Synthosu i Zakładów Azotowych Chorzów

Grupa Kapitałowa Synthos i wchodzące w skład Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów podpisały dwie umowy handlowe dotyczące współpracy w zakresie oleochemii oraz chemii nawozowej. Porozumienia te rozpoczynają ścisłą współpracę handlową dwóch największych polskich grup chemicznych. Pierwsza z umów dotyczy dostaw z Chorzowa kwasu stearynowego (ważny surowiec do produkcji kauczuku syntetycznego) do spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Synthos. Druga umowa dotyczy sprzedaży chorzowskiej Spółce siarczanu magnezu siedmiowodnego w jakości nawozowej, z nowo uruchomionej instalacji Synthos. (kk)

(http://synthosgroup.com/, 23.09.2015)...
Read more

Synthos S.A. i NCBR wspólnie na rzecz innowacji w polskim sektorze chemicznym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Synthos S.A. podpisały dorozumienie, na mocy którego uruchomią oparte o formułę open innovation przedsięwzięcie dedykowane branży chemicznej. Na wsparcie prac badawczo – rozwojowych przeznaczą 200 mln PLN. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia przez NCBR oraz Synthos S.A. ma na celu opracowanie i wdrożenie nowej generacji produktów chemicznych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej branży chemicznej. Dzięki współpracy NCBR z Synthos S.A. wsparcie otrzymają najlepsze projekty B+R. (kk)

(http://synthosgroup.com, 21.07.2015)...
Read more