30 mln złotych na rozwój branży chemicznej

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów w przemyśle chemicznym – to cel nowego programu SYNChem, który Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wspólnie z firmą Synthos S.A. Inicjatywa dedykowana konsorcjom naukowo-przemysłowym jest pierwszym z serii przedsięwzięć partnerskich NCBR planowanych w tym roku, mających wzmacniać innowacyjność kluczowych sektorów gospodarki. NCBR i Synthos zainwestują wspólnie 30 mln PLN w proporcji 1:1. W ramach programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój konsorcja naukowo-przemysłowe będą mogły się ubiegać o środki na badania naukowe i prace rozwojowe nad nową generacją produktów, tj. ekologicznych antydegradantów, wysokosprawnych elastomerów, bio-pestycydów, włókien i materiałów kompozytowych dla przemysłu i medycyny. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 19.05.2016)