Synthos S.A. i NCBR wspólnie na rzecz innowacji w polskim sektorze chemicznym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Synthos S.A. podpisały dorozumienie, na mocy którego uruchomią oparte o formułę open innovation przedsięwzięcie dedykowane branży chemicznej. Na wsparcie prac badawczo – rozwojowych przeznaczą 200 mln PLN. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia przez NCBR oraz Synthos S.A. ma na celu opracowanie i wdrożenie nowej generacji produktów chemicznych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej branży chemicznej. Dzięki współpracy NCBR z Synthos S.A. wsparcie otrzymają najlepsze projekty B+R. (kk)

(http://synthosgroup.com, 21.07.2015)