Włączenie w struktury SYNTHOS S.A. Zakładu Badawczego Kopolimerów ICHEMAD – PROFARB Sp. z o.o

Od 1 października Zakład Badawczy Kopolimerów będzie prowadzony pod firmą Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Długofalowa strategia SYNTHOS S.A. zakłada sukcesywne budowanie wartości rynkowej biznesu dyspersji i klejów. Połączenie to jest kolejnym krokiem w budowaniu pozycji wiodącego dostawcy produktów chemicznych i lidera rynku oferującego wysokiej jakości rozwiązania w segmencie dyspersji i klejów, realizowanym przede wszystkim z myślą o odbiorcach i użytkownikach końcowych. Celem jej jest maksymalne wykorzystanie potencjału zakładu w postaci wiedzy, receptur i technologii wodorozcieńczalnych  produktów chemii organicznej – kopolimerów. (kk)

(http://synthosgroup.com/, 1.10.2015)