Współpraca Synthosu i Zakładów Azotowych Chorzów

Grupa Kapitałowa Synthos i wchodzące w skład Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów podpisały dwie umowy handlowe dotyczące współpracy w zakresie oleochemii oraz chemii nawozowej. Porozumienia te rozpoczynają ścisłą współpracę handlową dwóch największych polskich grup chemicznych. Pierwsza z umów dotyczy dostaw z Chorzowa kwasu stearynowego (ważny surowiec do produkcji kauczuku syntetycznego) do spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Synthos. Druga umowa dotyczy sprzedaży chorzowskiej Spółce siarczanu magnezu siedmiowodnego w jakości nawozowej, z nowo uruchomionej instalacji Synthos. (kk)

(http://synthosgroup.com/, 23.09.2015)