Tag Archives: Grupa Azoty

Nowe centrum badawczo-rozwojowe

Grupa Azoty stawia na własne Centrum badawczo-rozwojowe w Tarnowie. Podpisana 2 września 2016r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Grupą Azoty umowa na finansowe wsparcie budowy Centrum kwotą 20 mln zł rozpoczyna realizację tego projektu. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 88 mln zł. Uzyskana dotacja w ramach działania „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój stanowi blisko 30% kosztów kwalifikowanych projektu.

- Kluczowym celem Centrum Badań i Rozwoju w Tarnowie będzie zbudowanie przewag konkurencyjnych opartych na wiedzy, co umożliwi podniesienie poziomu innowacyjności oferowanego przez nas portfela produktów oraz posiadanych technologii – komentuje Mariusz Bober, Prezes Grupy Azoty. – Zawarta dziś z Ministerstwem Rozwoju umowa na finansowe wsparcie Centrum zbliża nas do tego celu – uzupełnia Prezes Mariusz Bober.

- Jednym z filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i ich konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. - Mogą to uczynić poprzez rozwój i unowocześnienie swojej działalności, w czym niezwykle pomocne są własne centra badawczo-rozwojowe. Tam...

Read more

Grupa Azoty TONE Festival – Pełna Integracja!

17 br. września na tarnowskim Rynku odbędzie się Grupa Azoty TONE Festival – nowe wydarzenie na kulturalnej mapie Tarnowa. Jest to nowa odsłona popularnej imprezy muzycznej organizowanej przez Grupę Azoty od pięciu lat. TONE Festiwal to muzyczne wielopokoleniowe spotkanie kultur.

Grupa Azoty to projekt nastawiony na przyszłość. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii integracji branży chemicznej, w ciągu kilku lat stała się czempionem polskiej chemii, budując wizerunek marki szanującej chlubne przeszłość i tradycję. Z kolei poprzez rozwój organiczny i technologiczne innowacje konstruuje pewną przyszłość polskiego przemysłu chemicznego. – Chcemy podkreślać fakt, że przyszłość i rozwój są możliwe dzięki zrozumieniu i poszanowaniu przeszłości. Chcemy integrować przeszłość i przyszłość w innowacyjną, nową całość. Podobne mechanizmy i wartości możemy odnaleźć również na polskiej scenie muzycznej – mówi prezes zarządu Grupy Azoty Mariusz Bober.

Muzyczną podróż rozpoczniemy od koncertu tarnowskiego zespołu WASABI, który poniesie nas nurtami z pogranicza alternatywy, funky i rock. Następnie przed tarnowską publicznością wystąpi dobrze znany zarówno fanom muzyki lat 80., jak i współczesnym amatorom mocnego brzmienia zespół Kombi, którego przeboje od...

Read more

Grupa Azoty ZAK poszukuje młodych innowatorów

Ruszyły zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu Forum Młodych Innowatorów pod hasłem "Od pomysłu do przemysłu". Ma on na celu identyfikację i przygotowanie innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. Zadaniem Komisji będzie wyłonienie najlepszych pomysłów młodych innowatorów, które mają potencjał wdrożeniowy. Tym samym promowane będą nowe idee, mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle. Konkurs organizowany jest z inicjatywy Grupy Azoty ZAK SA, opolskiego Stowarzyszenia "Park Przemysłowy Metalchem", Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego oraz Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster. Projekt towarzyszy II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki (NTKM), która odbędzie się w październiku w Kędzierzynie-Koźlu. Mecenasem wydarzenia jest Grupa Azoty ZAK SA. Projekty o charakterze innowacyjnym w terminie do 31 lipca br. mogą zgłaszać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci i doktoranci do 30. roku życia. Weryfikacja i ocena pomysłów pozwoli na wyłonienie finalistów konkursu, a ostateczna klasyfikacja zostanie przedstawiona podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencji NTKM. (kk) (https://www.plastech.pl, 5.07.2016)...
Read more

Powołano radę nadzorczą Grupy Azoty na X kadencję

5 lipca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty SA podjęło uchwałę w sprawie składu rady nadzorczej X kadencji. Członkami ośmioosobowej rady zostali: Przemysław Lis (przewodniczący), Maciej Baranowski, Robert Kapka, Tomasz Karusewicz, Artur Kucharski, Bartłomiej Litwińczuk, Zbigniew Paprocki oraz Roman Romaniszyn. Skład obecnej rady jest niemal identyczny ze zmodyfikowanym na początku roku składem rady nadzorczej IX kadencji, jedyną zmianą jest zastąpienie Tomasza Klikowicza przez Romana Romaniszyna. (kk) (https://www.plastech.pl/, 6.07.2016)...
Read more

Konkurs Forum Młodych Innowatorów: „Od pomysłu do przemysłu”

Grupa Azoty ZAK S.A. rozpoczyna poszukiwania młodych innowatorów.Ruszyły zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu na innowacje, organizowanego z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A., opolskiego Stowarzyszenia „Park Przemysłowy Metalchem”, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego oraz Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER. Projekt towarzyszy II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki (NTKM), która odbędzie się w październiku w Kędzierzynie-Koźlu. Mecenasem wydarzenia jest Grupa Azoty ZAK S.A.

Konkurs Forum Młodych Innowatorów, przeprowadzany pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu”, ma na celu identyfikację i przygotowanie innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. Zadaniem Komisji będzie wyłonienie najlepszych pomysłów młodych innowatorów, które mają potencjał wdrożeniowy. Tym samym promowane będą nowe idee, mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

Projekty o charakterze innowacyjnym mogą zgłaszać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci i doktoranci do 30-go roku życia, najpóźniej do 31 lipca 2016 r. Weryfikacja i ocena pomysłów pozwoli na wyłonienie finalistów konkursu, a ostateczna klasyfikacja zostanie przedstawiona podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencji...

Read more

Nowy zarząd Grupy Azoty Puławy

5 kwietnia rada nadzorcza Grupy Azoty Puławy dokonała zmian w zarządzie spółki. Dość nieoczekiwanie pełniącym obowiązki prezesa zarządu został Mariusz Bober, prezes zarządu Grupy Azoty SA. Mariusz Bober podjął decyzję o nie pobieraniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Grupie Azoty Puławy. Rada nadzorcza podjęła także decyzję o rozszerzeniu składu zarządu. Nowymi wiceprezesami zostali Zbigniew Gagat i Jacek Janiszek. Jednocześnie sprawujący do tej pory swoje funkcje prezes zarządu – Marian Rybak oraz wiceprezes zarządu - Zenon Pokojski zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków. W składzie zarządu pozostał Wojciech Kozak, wiceprezes zarządu wybrany z ramienia pracowników. Jego mandat wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Azoty Puławy. (kk) (https://www.plastech.pl/, 6.04.2016)...
Read more

Davos – chcemy brać udział w kształtowaniu przyszłości

Davos – chcemy brać udział w kształtowaniu przyszłości JARCZEWSKI P.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 4, 179–181 Grupa Azoty, jako jedyna polska firma z branży przemysłu chemicznego, znalazła się na liście partnerów strategicznych i regionalnych Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W obradach uczestniczyło 15 noblistów, ponad 200 polityków, kilkaset organizacji międzynarodowych oraz przedstawiciele najważniejszych światowych przedsiębiorstw. Bezpieczeństwo żywnościowe – zaraz obok bezpieczeństwa energetycznego i walki z terroryzmem – uznane zostało za kluczowe wyzwanie dla współczesnego świata. Słowa kluczowe: Światowe Forum Ekonomiczne, bezpieczeństwo żywnościowe, Grupa Azoty Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Miliardowa inwestycja Grupy Azoty

Grupa Azoty rozpoczyna największą inwestycję w swojej historii. Do 2019 r. w Policach wybudowana zostanie najnowocześniejsza i największa w Europie instalacja do produkcji propylenu metodą PDH. W ramach projektu powstanie też blok energetyczny oraz rozbudowany zostanie terminal chemikaliów we własnym porcie w Policach. Skala inwestycji porównywalna jest z wybudowaniem kolejnych zakładów chemicznych w woj, zachodniopomorskim. Koszt inwestycji wyniesie 1,7 mld PLN. Projekt o wartości 1,7 mld PLN zakłada budowę instalacji do produkcji propylenu, bloku energetycznego oraz rozbudowę polickiego portu o terminal chemikaliów płynnych. Docelowo terminal obsługiwać będzie największe w Polsce statki z LPG, zwiększając dwukrotnie swoje zdolności operacyjne. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 4 najbliższych lat, a jej wpływ na wyniki finansowe będzie widoczny już w 2019 r. Przychody Grupy Azoty Police wzrosną o ok. 2 mld PLN, a zyski o setki mln PLN. Przy budowie instalacji pracować będzie około 1000 osób. Po uruchomieniu produkcji na stałe zatrudnionych zostanie ok. 200 osób. (kk) (http://www.plastech.pl/, 28.03.2015)...
Read more