Nowy zarząd Grupy Azoty Puławy

5 kwietnia rada nadzorcza Grupy Azoty Puławy dokonała zmian w zarządzie spółki. Dość nieoczekiwanie pełniącym obowiązki prezesa zarządu został Mariusz Bober, prezes zarządu Grupy Azoty SA. Mariusz Bober podjął decyzję o nie pobieraniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Grupie Azoty Puławy. Rada nadzorcza podjęła także decyzję o rozszerzeniu składu zarządu. Nowymi wiceprezesami zostali Zbigniew Gagat i Jacek Janiszek. Jednocześnie sprawujący do tej pory swoje funkcje prezes zarządu – Marian Rybak oraz wiceprezes zarządu – Zenon Pokojski zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków. W składzie zarządu pozostał Wojciech Kozak, wiceprezes zarządu wybrany z ramienia pracowników. Jego mandat wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Azoty Puławy. (kk)

(https://www.plastech.pl/, 6.04.2016)