Tag Archives: szybka ścieżka

Szybka ścieżka do innowacyjności polskich firm

750 mln PLN dla przedsiębiorców, minimum formalności, aplikowanie o środki wyłącznie drogą elektroniczną, około 60 dni na wydanie decyzji o dofinansowaniu – rozpoczyna się nowa edycja „szybkiej ścieżki” dla MŚP, jednego z flagowych działań NCBR. Nowatorska formuła służy wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z uczelniami i zespołami badawczymi. W ramach „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 % w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru projektu. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 4.04.2016)...
Read more

Ponad 146 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw na innowacyjne projekty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu dla dużych firm w tzw. „szybkiej ścieżce”. Dzięki wsparciu NCBR przedsiębiorcy będą realizować nowatorskie, ambitne projekty badawczo-rozwojowe. Pierwsza na świecie rodzina autonomicznych pojazdów trakcyjnych do realizacji przewozów w ruchu pasażerskim, hodowla nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne, technologia wytwarzania kabli średniego napięcia z półprzewodzącymi ekranami zawierającymi nanonapełniacze hybrydowe oraz energooszczędne metro o podwyższonym poziomie komfortu i bezpieczeństwa - między innymi takie nowatorskie projekty B+R będą prowadziły duże polskie firmy, które uzyskały dofinansowanie w „szybkiej ścieżce”.

Budżet konkursu wynosił 750 mln PLN, a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu musiała wynosić 12 mln PLN. Przedsiębiorcy złożyli 114 wniosków o dofinansowanie. Po 90 dniach, na podstawie oceny ekspertów NCBR wyłonił 12 najlepszych projektów, które otrzymają wsparcie w wysokości ponad 146 mln PLN. Wkład własny przedsiębiorców wyniósł prawie 165 mln PLN. Dofinansowanie otrzymają trzy firmy z woj. małopolskiego, po dwie z woj. mazowieckiego i...
Read more

„Szybka ścieżka” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ponownie otwarta

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs tzw. „szybkiej ścieżki” dla MŚP. Na wsparcie innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorców przeznaczy 750 mln PLN. To już trzeci konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Jego nowatorska formuła - ograniczenie formalności do niezbędnego minimum oraz krótki czas wydania decyzji - jest bardzo atrakcyjna dla firm. Jednocześnie ambitne kryteria konkursu zapewniają, że wsparcie ze środków publicznych otrzymają przedsiębiorstwa realizujące ambitne projekty, które przełożą się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

  Budżet ogłoszonego dziś konkursu to 750 mln PLN. Jego adresatami są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej  oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie,...
Read more

Innowacyjne badania przemysłowe i prace B+R w „Szybkiej ścieżce”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu na projekty (B+R) dla firm, których działalność jest związana z badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi. Centrum wyłoniło 15 laureatów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w kwocie ponad 64 mln PLN. NCBR najwyżej ocenił projekt przedsiębiorstwa Apeiron Synthesis. Jego celem jest stworzenie nowej generacji rutenowych katalizatorów metatezy olefin. Starą generację tych związków (tzw. metatezę dysproporcjonującą olefin) wykorzystuje się np. w przemyśle rafineryjnym do zwiększania liczby oktanowej surowej benzyny. Ten proces opracował koncern Shell. Łącznie firma z Wrocławia na realizację swojego projektu, w ramach którego mają powstać znacznie bardziej przyjazne środowisku związki chemiczne, otrzyma 2,4 mln PLN. Jako drugi najlepszy wniosek NCBR ocenił projekt firmy Selvita Services, którego celem jest opracowanie nowych metod wytwarzania amin chiralnych wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym. O dużym potencjale zastosowania tego typu związków w biznesie świadczy fakt, że niedawno największy koncern chemiczny na świecie – BASF, uruchomił największą swoją fabrykę do produkcji amin chiralnych. Łącznie przedsiębiorstwo z Krakowa otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad...
Read more

NCBR ogłosiło wyniki „Szybkiej ścieżki”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszej tury naboru wniosków w konkursie programu „Szybka ścieżka”. W pierwszej turze naboru „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy złożyli 179 wniosków. Po 60 dniach, na podstawie oceny ekspertów NCBR wyłonił 34 najlepsze projekty. Stawiający na innowacje przedsiębiorcy otrzymają ponad 178 mln PLN dofinansowania. Dzięki wsparciu NCBR prowadzone będą m.in. prace nad uzyskaniem ultracienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów, systemem kontroli lotniczej nowej generacji, tomografem hybrydowym do badania zawilgocenia i stanu budynków oraz wykorzystującymi energię elektromagnetyczną maszynami nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 5.08.2015)...
Read more

Ponad półtora miliarda złotych na innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach

Największe w historii środki na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców i skrócony do 60 dni czas wydania decyzji. Tak wygląda „szybka ścieżka” - pierwszy konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach PO Inteligentny Rozwój. NCBR to pierwsza instytucja publiczna w Polsce, która wprowadziła rynkowy system wsparcia, skracając czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. Wprowadzone przez NCBR rozwiązanie stanowi znaczącą zmianę jakościową w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Program jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z PO Innowacyjna Gospodarka. Budżet ogłoszonego konkursu to 1,6 mld PLN. Jego adresatami są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej  oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się  w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Ważnym udogodnieniem dla...
Read more