Szybka ścieżka do innowacyjności polskich firm

750 mln PLN dla przedsiębiorców, minimum formalności, aplikowanie o środki wyłącznie drogą elektroniczną, około 60 dni na wydanie decyzji o dofinansowaniu – rozpoczyna się nowa edycja „szybkiej ścieżki” dla MŚP, jednego z flagowych działań NCBR. Nowatorska formuła służy wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z uczelniami i zespołami badawczymi.

W ramach „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 % w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru projektu. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 4.04.2016)