„Szybka ścieżka” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ponownie otwarta

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs tzw. „szybkiej ścieżki” dla MŚP. Na wsparcie innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorców przeznaczy 750 mln PLN. To już trzeci konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Jego nowatorska formuła – ograniczenie formalności do niezbędnego minimum oraz krótki czas wydania decyzji – jest bardzo atrakcyjna dla firm. Jednocześnie ambitne kryteria konkursu zapewniają, że wsparcie ze środków publicznych otrzymają przedsiębiorstwa realizujące ambitne projekty, które przełożą się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

 

Budżet ogłoszonego dziś konkursu to 750 mln PLN. Jego adresatami są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej  oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się  w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Ważnym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest elastyczna formuła naboru wniosków o dofinansowanie. Będzie on prowadzony od  4 kwietnia do 29 lipca 2016 r., a co miesiąc NCBR będzie zamykał turę naboru, by w ciągu ok. 60 dni przedsiębiorcy, którzy aplikowali w danej turze otrzymali decyzję w sprawie dofinansowania. (kk)

( http://www.ncbir.pl/, 1.03.2016)