Tag Archives: biotechnologia

Od kwasu bursztynowego do ekologicznych opakowań

Produkcja tworzyw sztucznych, nadawanie kwaskowego smaku niektórym produktom spożywczym, to tylko wybrane zastosowania kwasu bursztynowego. Obecnie kwas bursztynowy jest uzyskiwany przede wszystkim z ropy naftowej. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie chcą go otrzymywać metodami biotechnologicznymi, czyli takimi, które nie zanieczyszczają środowiska i wykorzystują do tego surowce odnawialne. Produkując kwas bursztynowy naukowcy z Lublina bazują na dwóch substratach: glicerolu, powstającym przy produkcji biodiesla oraz tzw. permeacie serwatkowym. Poza dwoma wymienionymi produktami, w produkcji kwasu bursztynowego badacze wykorzystują - objęte ochroną patentową - specjalnie wyizolowane bakterie. Te trzy elementy: bakterie, glicerol i permeat serwatkowy naukowcy umieszczają w tzw. bioreaktorze, czyli urządzeniu umożliwiającym prowadzenie procesów mikrobiologicznych. Lubelscy naukowcy swoją technologię chcą skomercjalizować i znaleźć kogoś, kto nie tylko chciałby ją wdrożyć, ale też byłby zainteresowany dalszymi badaniami naukowymi. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 10.03.2016)...
Read more

Najnowsza „nano-fabryka” wśród grzybów

Działalność mikroorganizmów stanowi jedną z możliwości pozyskania nanocząstek, które znajdują szerokie zastosowanie w badaniach biomedycznych i diagnostycznych. Najnowsze badania wskazują na prosty i niskonakładowy sposób syntezy złotych nanocząstek poprzez wykorzystanie grzybów z rodzaju Alternaria. Czy szykuje się rewolucja w nanotechnologii?

Synteza złotych nanocząstek stanowi obecnie jeden z głównych filarów badań w zakresie nanotechnologii, przede wszystkim ze względu na ich wysoką aplikacyjność. Istnieje wiele możliwości wykorzystania tych struktur w obszarze bioobrazowania, katalizy, jak również w biomedycynie, np.  do transportu substancji terapeutycznych do określonych zmienionych chorobowo komórek. Fizykochemiczne i optoelektroniczne cechy wszelkich nanostruktur zależne są od ich rozmiaru i kształtu, z kolei określona charakterystyka kształtuje ich praktyczne wykorzystanie. Naukowcy z Pondicherry University w Indiach zaproponowali prostą metodę uzyskania nanocząstek złota wykorzystującą filtrat hodowli grzyba nitkowatego Alternaria sp. W celu porównania kinetyki powstawania oraz stabilności nanostruktur, filtrat inkubowano w obecności trzech różnych stężeń jonów chloro złotowych przez 72 godziny. Reakcja była prowadzona na wytrząsarce (150 rpm) przy stałej temperaturze 25°C. Wykazano, że w każdym przypadku...
Read more

Pierwszy na świecie hydrożel przyspieszający gojenie ran u zwierząt

Spółka Vet Stem Cell, która działa we Wrocławskim Parku Technologicznym, opracowała pierwszy na świecie hydrożel z aktywnym czynnikiem wzrostu. Dzięki temu po jego zastosowaniu znacznie szybciej goją się rany u zwierząt niż przy użyciu dotychczas dostępnych preparatów. Produkt trafił już do sprzedaży i jest obecny m. in. w przychodniach weterynaryjnych. Prace naukowców nad opracowaniem hydrożelu trwały ponad rok. Dzięki temu, że jest hipoalergiczny, pozbawiony smaku oraz zapachu, można stosować go całkowicie bezpiecznie w leczeniu zwierząt. Obecnie produkt znajduje zastosowanie m. in. w leczeniu trudno gojących się ran, otwartych ranach z ubytkami skóry, otarciach naskórka i skóry, oparzeniach i odleżynach, ranach pooperacyjnych i ubytkach sierści. (kk) (http://innpoland.pl, 27.08.2015)...
Read more

Biodegradowalne implanty kostne

Naukowcy z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej prowadzą prace nad poliuretanowymi implantami kostnymi, które zapewnią uszkodzonym kościom odpowiednie wsparcie mechaniczne do prawidłowej regeneracji, a następnie ulegną biodegradacji w organizmie. Jest wiele materiałów stosowanych do wytwarzania implantów kostnych m.in. metaliczne, ceramiczne czy polimerowe. Muszą być one biokompatybilne, nietoksyczne, bioaktywne oraz wykazywać odpowiednie właściwości mechaniczne, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, na zginanie oraz sztywność i twardość. Implant stworzony przy wykorzystaniu poliuretanów wyróżnia się tym, że można łatwo dopasować jego parametry do konkretnej wytrzymałości kości. Materiał ten przyczynia się w znacznym stopniu do przyspieszonego wytwarzania w środowisku fizjologicznym ważnego naturalnego budulca kości człowieka –fosforanu wapnia, niezbędnego do odbudowy uszkodzonych kości. Naukowcy zakończyli już kilka etapów prac badawczych zmierzających do opracowania innowacyjnego materiału poliuretanowego, który będzie wykorzystany do wytworzenia implantu kostnego. Obecnie materiał ten poddawany jest badaniom biologicznym, w tym testom biokompatybilności oraz cytotoksyczności. (kk) (http://pg.edu.pl, 19.08.2015)...
Read more

Plastik, który rozkłada się w kilka tygodni

Zespół trzech kobiet: prof. Zofii Stępniewskiej, dr Agnieszki Kuźniar i Anny Pytlak z KUL opracował nowy sposób wytwarzania bioplastiku, który może być stosowany w medycynie i do produkcji biodegradowalnych opakowań. Zespół opatentował nowy sposób wytwarzania polihydroksyalkanolanów (PHA) z metanu przez konsorcjum bakteryjne zasiedlające skały przywęglowe, które zazwyczaj traktuje się jako odpady przy wydobywaniu węgla w kopalniach. Jak tłumaczy dr Anna Pytlak, członkini zespołu, nowy polimer jest substancją, która jest magazynowana przez komórki bakteryjne w warunkach stresu. „Naszym trochę przykrym zadaniem jest wprowadzenie bakterii w ten stan. Nie szkodząc im przy tym, ale jednak musimy je zmusić, by produkowały interesującą nas substancję” – tłumaczy doktor Pytlak. Warunki stresu środowiskowego uzyskuje się na przykład poprzez tworzenie niedoboru podstawowych substancji odżywczych. W komórkach organizmów, które są poddawane stresowi polimer pełni rolę substancji zapasowej. Ważne jest to, że metanotrofy są organizmami, które mają bardzo wysoką plastyczność metabolizmu. Bardzo łatwo dostosowują się do warunków środowiska, w których żyją, więc nie trzeba dokładać wielkich...
Read more

Bakteryjny nawóz

Wiązanie azotu cząsteczkowego z atmosfery to zdolność przypisana mikroorganizmom, jednak skrzętnie korzystają z niej rośliny wyższe. Klasycznym przykładem jest symbioza roślin motylkowych i bakterii brodawkowych. Dr Sharon Doty z Uniwersytetu w Waszyngtonie opisała zjawisko, które łamie przyjęty dogmat dotyczący zarówno zakresu gatunkowego symbiozy, jak i jej lokalizacji w brodawkach korzeniowych. W swoich badaniach skupiła się na topolach porastającymi spieczone słońcem piaszczyste tereny subtropikalne. Mimo niekorzystnych warunków drzewa te charakteryzują się niespotykanym tempem przyrostu masy, osiągając 30 metrów wysokości w ciągu niespełna 10 lat. Doty przypisuje tę zdolność mikroorganizmom zasiedlającym liście topoli. Podczas, gdy liście zajęte są pozyskiwaniem energii ze światła słonecznego, bakterie azotowe bytujące w przestrzeniach międzykomórkowych zajmują się wiązaniem azotu cząsteczkowego z atmosfery. Dr Doty zaobserwowała, że mikroorganizmy izolowane z liści i innych tkanek topoli są zdolne do wzrostu w pożywce pozbawionej azotu, co wskazuje na ich zdolność do wiązania azotu atmosferycznego. Do hipotezy Doty przychyla się także dr Carolin Frank, mikrobiolog z Uniwersytetu Kalifornia, która badała...

Read more