Biodegradowalne implanty kostne

Naukowcy z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej prowadzą prace nad poliuretanowymi implantami kostnymi, które zapewnią uszkodzonym kościom odpowiednie wsparcie mechaniczne do prawidłowej regeneracji, a następnie ulegną biodegradacji w organizmie. Jest wiele materiałów stosowanych do wytwarzania implantów kostnych m.in. metaliczne, ceramiczne czy polimerowe. Muszą być one biokompatybilne, nietoksyczne, bioaktywne oraz wykazywać odpowiednie właściwości mechaniczne, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, na zginanie oraz sztywność i twardość. Implant stworzony przy wykorzystaniu poliuretanów wyróżnia się tym, że można łatwo dopasować jego parametry do konkretnej wytrzymałości kości. Materiał ten przyczynia się w znacznym stopniu do przyspieszonego wytwarzania w środowisku fizjologicznym ważnego naturalnego budulca kości człowieka –fosforanu wapnia, niezbędnego do odbudowy uszkodzonych kości. Naukowcy zakończyli już kilka etapów prac badawczych zmierzających do opracowania innowacyjnego materiału poliuretanowego, który będzie wykorzystany do wytworzenia implantu kostnego. Obecnie materiał ten poddawany jest badaniom biologicznym, w tym testom biokompatybilności oraz cytotoksyczności. (kk)

(http://pg.edu.pl, 19.08.2015)