Tag Archives: popularyzacja

Szansa na międzynarodową promocję dla polskich, nowatorskich projektów

Twórcy najciekawszych, nowatorskich projektów naukowo-technologicznych mają szansę na światową promocję i doradztwo biznesowe. Do końca roku powinni zgłosić je poprzez platformę closertopeople.com, na której zaprezentują się obok rozwiązań z całego świata. "Bringing tech&science closer to people” to międzynarodowa kampania edukacyjna organizowana wspólnie przez Fundację Centrum Innowacji i Komercjalizacji Technologii (CIKT) oraz platformę Internest, wspierana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i partnerów z niemal całego świata. Kampania otrzymała też międzynarodowy patronat UNESCO. W ramach inicjatywy każdy internauta wchodząc na stronę www.closertopeople.com będzie mógł poznać najciekawsze, innowacyjne technologie i projekty naukowe z kategorii: transport i mobilność, materiały i produkcja, elektronika, IoT i IoE, wirtualna rzeczywistość, technologie komunikacyjne, nauki przyrodnicze i ochrona zdrowia, energetyka i paliwa, bezpieczeństwo, FinTech. Przez kwartał będą one dodatkowo prezentowane również organizacjom branżowym, izbom handlowym, inwestorom i akceleratorom – potencjalnym partnerom, mogącym wesprzeć ich rozwój lub proces komercjalizacji. "Kampania umożliwia prezentację projektów technologicznych i naukowych, zapewnia im pomoc w wejściu na rynki zagraniczne, ma też zainteresować osoby z...
Read more

Rusza III edycja programu „Atom dla Nauki”

„Atom dla Nauki” to ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjny PGE EJ 1. Celem III edycji programu, podobnie jak w latach ubiegłych, jest popularyzacja wiedzy na temat energetyki jądrowej zarówno wśród studentów, jak i kadry naukowej uczelni wyższych. Ideą, która przyświeca projektowi, jest promocja młodych, polskich naukowców oraz wspieranie ośrodków naukowych w tworzeniu zaplecza eksperckiego dla rozwijającego się w Polsce sektora energetyki jądrowej. W ramach tegorocznej edycji programu wystartowały dwa konkursy. Pierwszy, skierowany do studentów, polega na rozwiązaniu zadania problemowego związanego z energetyką jądrową. Spółka chce zainteresować tą tematyką studentów nie tylko kierunków ścisłych i technicznych, ale także społecznych, przyrodniczych medycznych, prawa, czy turystyki. W drugim, adresowanym do doktorantów i kadry naukowej, zostaną nagrodzone najlepsze publikacje naukowe poświęcone szeroko rozumianej technologii jądrowej. Nagrodami dla laureatów konkursów będą m.in. wyjazd studyjny do wybranej elektrowni jądrowej oraz nagrody pieniężne. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 12.01.2016)...
Read more

Ogólnopolski SPiN Day pełen naukowych atrakcji

Instytucje zajmujące się komunikacją naukową w Polsce, należące do porozumienia Społeczeństwo i Nauka, w sobotę 12 września organizują ogólnopolski "SPiN Day - dla społeczeństwa i nauki". W 26 miejscach w całym kraju na miłośników nauki będą czekały specjalne atrakcje naukowe. Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z atrakcji przychodząc do Centrum Nauki Kopernik. W programie znalazły się wspólne tworzenie fantazyjnych ozdób ze spinaczy, poszukiwania nowych zastosowań dla spinacza. Będzie można też wykonać z niego helikopter, procę, łuk i… żabę biurową. Oprócz tego wspólne muzykowanie i poszukiwania elementów potrzebnych do stworzenia dźwięków. Będzie można też zastanowić się, czym jest muzyka dla fizyka, a czym dla artysty. Na SPiN Day zaprasza Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Na warsztatach najmłodsi uczestnicy wydarzenia zbudują kręcące się zabawki, w pracowni biologicznej zaobserwują „zakręcony” świat mikroorganizmów pod mikroskopem, a na pracowni fizycznej wykonają kilka prawdziwie „poKRĘTnych” eksperymentów. W Łodzi na SPiN Day organizuje planetarium EC1. Otwarcie placówki planowane jest na listopad 2015 r. Jednak 12 września łodzianie zyskają...
Read more

Zbudujmy razem największy na świecie Dywan Sierpińskiego!

Fraktale, czyli specyficzne obiekty geometryczne, składające się z pomniejszonych kopii samych siebie są wszechobecne zarówno w otaczającej nas przyrodzie, jak i obiektach stworzonych przez człowieka. Nazwa pochodzi z łaciny – fractus – oznacza połamany, cząstkowy. Ta ciągle rozwijająca się dziedzina matematyki znalazła mnóstwo zastosowań nie tylko w samej matematyce, ale również w wielu innych naukach technicznych, w szczególności w fizyce, mechanice, chemii i wielu innych. W ramach międzynarodowego projektu, którego polska edycja jest koordynowana przez Politechnikę Śląską, zbudujemy jeden z najsłynniejszych fraktali – Dywan Sierpińskiego, a dokładnie jego 6. iterację. Ten fraktal został opisany w 1916 roku przez słynnego polskiego matematyka, profesora Wacława Sierpińskiego. Konstrukcja tego fraktala przewiduje podział kwadratu na 9 mniejszych jednakowych kwadratów, przy czym jeden kwadrat w środku jest usuwany. Otrzymany obiekt geometryczny jest 1. iteracją Dywanu Sierpińskiego. Aby uzyskać kolejną, 2. iterację, pozostałe 8 kwadratów należy podzielić na 9 mniejszych w analogiczny sposób jak poprzednio i usunąć środkowy. W ten sam sposób powstają kolejne iteracje...
Read more

Ścieżki Kopernika 2.0

Ponad 3 mln PLN Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy dla laureatów konkursu „Ścieżki Kopernika 2.0”. To kolejna edycja programu przygotowanego specjalnie dla popularyzatorów nauki. W Ścieżkach Kopernika 2.0, podobnie jak w pierwszej edycji, wybranych zostanie 16 projektów, po jednym w każdym z województw. Każdy projekt będzie mógł liczyć na finansowanie w wysokości maksymalnie do 200 tys. PLN – łączny budżet drugiej edycji konkursu wyniesie 3,2 mln PLN. W konkursie udział będą mogły wziąć konsorcja, tworzone przez co najmniej jedną uczelnię i jedną organizację pozarządową lub instytucję zajmująca się popularyzacją nauki. Program został zgłoszony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór wniosków ma zostać otwarty na początku 2016 r., a do realizacji zwycięskich projektów będzie można przystąpić już we wrześniu tego samego roku. (kk) (http://www.nauka.gov.pl, 18.08.2015)...
Read more

Skomplikowane i proste – konkurs dla młodych naukowców

Do 10 września 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów trzech najlepszych prac wynosi 18 000 PLN. Zgłaszane artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs przyjmowane są teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr). (kk) (https://forumakademickie.pl/konkurs/, 25.06.2015)...
Read more