Zbudujmy razem największy na świecie Dywan Sierpińskiego!

Fraktale, czyli specyficzne obiekty geometryczne, składające się z pomniejszonych kopii samych siebie są wszechobecne zarówno w otaczającej nas przyrodzie, jak i obiektach stworzonych przez człowieka. Nazwa pochodzi z łaciny – fractus – oznacza połamany, cząstkowy. Ta ciągle rozwijająca się dziedzina matematyki znalazła mnóstwo zastosowań nie tylko w samej matematyce, ale również w wielu innych naukach technicznych, w szczególności w fizyce, mechanice, chemii i wielu innych.

W ramach międzynarodowego projektu, którego polska edycja jest koordynowana przez Politechnikę Śląską, zbudujemy jeden z najsłynniejszych fraktali – Dywan Sierpińskiego, a dokładnie jego 6. iterację. Ten fraktal został opisany w 1916 roku przez słynnego polskiego matematyka, profesora Wacława Sierpińskiego. Konstrukcja tego fraktala przewiduje podział kwadratu na 9 mniejszych jednakowych kwadratów, przy czym jeden kwadrat w środku jest usuwany. Otrzymany obiekt geometryczny jest 1. iteracją Dywanu Sierpińskiego. Aby uzyskać kolejną, 2. iterację, pozostałe 8 kwadratów należy podzielić na 9 mniejszych w analogiczny sposób jak poprzednio i usunąć środkowy. W ten sam sposób powstają kolejne iteracje tego fraktala. W każdej iteracji liczba kwadratów wzrasta 8-krotnie, a długość ich boków zmniejsza się 3-krotnie.

Układanie fraktala staje się już tradycyjnym wydarzeniem organizowanym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w ramach obchodu Dnia Sierpińskiego na Politechnice Śląskiej. Po raz pierwszy Dywan Sierpińskiego o długości boku ok. 17 m został ułożony 14 marca 2012 roku na Placu Krakowskim w Gliwicach w 100. rocznicę urodzin wybitnego polskiego matematyka. W kolejnym roku studenci Politechniki i mieszkańcy Gliwic ułożyli gigantyczną wyspę Gospera z kolorowych papierowych sześciokątów. Relacje z obu imprez można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia: fraktal.polsl.pl.

Obecnie, Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Metod Fraktalnych w Mechanice, działające na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, dołączyło do międzynarodowego wydarzenia pt. Sierpinski Carpet Project, w ramach którego powstanie 7. iteracja Dywanu Sierpińskiego o wymiarach ok. 43.5×43.5 metrów. Będzie ona ułożona z ponad 2 mln małych kolorowych kwadratów przez dzieci i młodzież z całego świata w czerwcu 2016 roku w Almerii (Hiszpania). Szóste iteracje będą układane przez uczestników projektu z różnych krajów, w tym z Hiszpanii, Serbii, Turcji, Rumunii, Niemiec, Polski i in.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedszkola, szkoły wszystkich stopni i rodzajów, a także organizacje pomocy społecznej z całej Polski. Każdy ośrodek konstruuje 4. iterację, składającą się 4096 kolorowych kwadratów dostarczanych przez organizatora. Następnie, 5. iteracja jest konstruowana przez 8 ośrodków. Wykonane iteracje Dywanu Sierpińskiego należy następnie dostarczyć pocztą lub osobiście do krajowego koordynatora projektu. W Polsce układanie 6. iteracji koordynuje dr inż. Andrzej Katunin z Politechniki Śląskiej oraz SKN Zastosowań Metod Fraktalnych w Mechanice, którym opiekuje się na uczelni. 26 marca 2016 roku na Politechnice Śląskiej odbędzie się układanie 6. iteracji, której będą towarzyszyć liczne wydarzenia popularno-naukowe i kulturalne. Dołączyć do wydarzenia można kontaktując się z drem Andrzejem Katuninem poprzez e-maila: andrzej.katunin@polsl.pl. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie wydarzenia: http://www.zstil.eu/sierpinski.html.

Dołącz się do budowy największego na świecie fraktala!