Ścieżki Kopernika 2.0

Ponad 3 mln PLN Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy dla laureatów konkursu „Ścieżki Kopernika 2.0”. To kolejna edycja programu przygotowanego specjalnie dla popularyzatorów nauki. W Ścieżkach Kopernika 2.0, podobnie jak w pierwszej edycji, wybranych zostanie 16 projektów, po jednym w każdym z województw. Każdy projekt będzie mógł liczyć na finansowanie w wysokości maksymalnie do 200 tys. PLN – łączny budżet drugiej edycji konkursu wyniesie 3,2 mln PLN. W konkursie udział będą mogły wziąć konsorcja, tworzone przez co najmniej jedną uczelnię i jedną organizację pozarządową lub instytucję zajmująca się popularyzacją nauki.

Program został zgłoszony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór wniosków ma zostać otwarty na początku 2016 r., a do realizacji zwycięskich projektów będzie można przystąpić już we wrześniu tego samego roku. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl, 18.08.2015)