Tag Archives: AGH

Nauka na pograniczu sztuki

Nierównomiernie starzejące się pigmenty na obrazach, toksyczne rozpuszczalniki do czyszczenia dzieł sztuki, wilgoć niszcząca stare budynki – konserwatorzy zabytków zmagają się z wieloma wyzwaniami. Z pomocą idą im badacze z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, którzy opracowują nowoczesne nanomateriały. To, że jakiś produkt używany jest od setek lat, nie znaczy, że jest najlepszy. A w konserwacji zabytków stosuje się wiele materiałów, które perfekcyjne nie są. Część z nich np. jest toksyczna albo trudno dostępna. Są też substancje, które nie najlepiej się starzeją albo nie są wystarczająco skuteczne. Nadzieję budzą nowe nanomateriały, które można zaprojektować tak, aby pod każdym względem przewyższały tradycyjne związki stosowane przez konserwatorów. Nad nowoczesnymi nanocząstkami dla malarstwa i konserwacji zabytków pracuje interdyscyplinarny zespół z Krakowa. Badacze pracują też nad nanocząstkami do znakowania obiektów, dzięki którym dzieła sztuki staną się nie do podrobienia. Naukowcy w projekcie realizowanym w ramach programu TANGO NCN i NCBR będą syntetyzować m.in. nanocząstki i mikroemulsje do konserwacji i znakowania obrazów olejnych, materiałów...
Read more

Studenci AGH skonstruowali energy harvester

Nowatorskie urządzenie do odzyskiwania energii ze sprężonego powietrza i jej przemiany na energię elektryczną zostało już opatentowane, przeszło z powodzeniem próby przemysłowe – i co najważniejsze – już na tym etapie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony przemysłu. Energy harvester wykorzystuje energię odpadową powietrza sprężonego, wyrzucanego do atmosfery i przemienia ją w energię elektryczną. Dzięki temu wynalazek znajduje zastosowanie praktycznie we wszystkich systemach pneumatycznych – czyli wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się sprężone powietrze. W ramach prowadzonych badań studenci zbudowali demonstrator technologii (o wymiarach 1 m × 1 m × 3 m). Działanie urządzenia opiera się na tym, że zbiornik (stanowiący bufor energii sprężonego powietrza) ładowany jest do określonego małego ciśnienia. Istota wynalazku polega zaś na tym, że cały układ pracuje na bardzo niskim ciśnieniu (typowe ciśnienie w instalacji to 6-8 bar, a energy harvester z AGH pracuje w zakresie 1-0,7 bar). Zasada działania demonstratora została zabezpieczona zgłoszeniem patentowym nr P.414139 w Urzędzie Patentowym RP. Aktualnie zgłoszenie jest w trakcie publikacji. (kk) (http://www.agh.edu.pl/, 7.04.2016)...
Read more

Studentka AGH zwycięzcą prestiżowego konkursu naftowo-gazowniczego

Referat naukowy autorstwa Edyty Mikołajczak, studentki IV roku Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, zwyciężył w konkursie SPE 2016 European Regional Student Paper Contest w kategorii prace studentów studiów I stopnia. Konkurs odbył się w dniach 11-12 kwietnia 2016 r. w Stavanger w Norwegii i towarzyszył konferencji SPE International Conference and Exhibition on Health, Safety, Security, Environment, and Social Responsibility. Do finału europejskiej edycji konkursu na poziomie studiów I stopnia wybrano zalewnie cztery referaty. Zwycięska praca, której opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa z Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, nosi tytuł: „Computer modelling for intelligent control of gas-condensate reservoir”. Autorka opisała w niej inteligentny sposób sterowania złożem gazowo-kondensatowym. Oprała go na opracowanym przez siebie algorytmie zachłannym zaimplementowanym przy użyciu wewnętrznego programowania w symulatorze złożowym Eclipse. (kk) (http://www.agh.edu.pl/, 19.04.2016)...
Read more

Naukowcy AGH pracują nad problemami gospodarki odpadami

Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii wraz z Fundacją „Pro-Tellus” rozpoczynają realizację projektu naukowo-edukacyjnego Forum Gospodarki Odpadami dla Małopolski (FGO) „Dobra praktyka w gospodarce odpadami w województwie małopolskim”. Celem FGO jest zaangażowanie przedstawicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz społeczeństwa w dyskusję nad problemami istniejącymi w gospodarce odpadami oraz możliwościami poprawy jakości tego sektora. Pierwszy etap FGO potrwa od kwietnia do maja br. Przewiduje on między innymi publikację aktualizacji PGOWM, konsultacje społeczne, identyfikację i diagnozę problemów oraz edukację w zakresie dostępnych technik i technologii w gospodarce odpadami. Od czerwca do września br. odbędą się wykłady, spotkania, seminaria, wystawy i prezentacje innowacyjnych technologii. Podczas tych wydarzeń kolportowane będą materiały edukacyjne. Projekt zakończy się w październiku br. Wyniki i wnioski podsumowujące zostaną zaprezentowane na zamykającej projekt konferencji, która połączona będzie z wystawą technologiczną. (kk) (http://www.agh.edu.pl/, 5.04.2016)...
Read more

Naukowiec z AGH laureatem stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Dr inż. Mikołaj Oettingen z Wydziału Energetyki i Paliw AGH został laureatem stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Badacz znalazł się w gronie kilku wyróżnionych naukowców z całego świata. Stypendium pozwala na uczestnictwo w sześciotygodniowym kursie w Uppsali, dotyczącym szkolenia przyszłej kadry zarządzającej (w instytucjach związanych z energetyką jądrową, w tym prowadzących badaniach naukowe). Program kursu jest ukierunkowany na zwiększanie kompetencji kadry naukowej oraz managerskiej poprzez wymianę doświadczeń i obejmuje zagadnienia związane z technicznymi, prawnymi, ekonomicznymi zagadnieniami energetyki jądrowej. (kk) (http://www.agh.edu.pl/, 17.06.2015)...
Read more