Naukowcy AGH pracują nad problemami gospodarki odpadami

Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii wraz z Fundacją „Pro-Tellus” rozpoczynają realizację projektu naukowo-edukacyjnego Forum Gospodarki Odpadami dla Małopolski (FGO) „Dobra praktyka w gospodarce odpadami w województwie małopolskim”. Celem FGO jest zaangażowanie przedstawicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz społeczeństwa w dyskusję nad problemami istniejącymi w gospodarce odpadami oraz możliwościami poprawy jakości tego sektora.

Pierwszy etap FGO potrwa od kwietnia do maja br. Przewiduje on między innymi publikację aktualizacji PGOWM, konsultacje społeczne, identyfikację i diagnozę problemów oraz edukację w zakresie dostępnych technik i technologii w gospodarce odpadami. Od czerwca do września br. odbędą się wykłady, spotkania, seminaria, wystawy i prezentacje innowacyjnych technologii. Podczas tych wydarzeń kolportowane będą materiały edukacyjne. Projekt zakończy się w październiku br. Wyniki i wnioski podsumowujące zostaną zaprezentowane na zamykającej projekt konferencji, która połączona będzie z wystawą technologiczną. (kk)

(http://www.agh.edu.pl/, 5.04.2016)