Naukowiec z AGH laureatem stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Dr inż. Mikołaj Oettingen z Wydziału Energetyki i Paliw AGH został laureatem stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Badacz znalazł się w gronie kilku wyróżnionych naukowców z całego świata. Stypendium pozwala na uczestnictwo w sześciotygodniowym kursie w Uppsali, dotyczącym szkolenia przyszłej kadry zarządzającej (w instytucjach związanych z energetyką jądrową, w tym prowadzących badaniach naukowe). Program kursu jest ukierunkowany na zwiększanie kompetencji kadry naukowej oraz managerskiej poprzez wymianę doświadczeń i obejmuje zagadnienia związane z technicznymi, prawnymi, ekonomicznymi zagadnieniami energetyki jądrowej. (kk)

(http://www.agh.edu.pl/, 17.06.2015)