Tag Archives: Selena

Grupa Selena: kolejny kwartał wysokiego zysku

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w trzecim kwartale 2016 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 757 mln PLN, a zatem wynik na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu 2015 r. Jednocześnie wynik operacyjny Grupy (EBIT) wyniósł 48,3 mln PLN i wzrósł o ok. 10%, natomiast zysk netto w analizowanym okresie wyniósł 36,6 mln PLN, co oznacza niebagatelny wzrost o niemal 76% w porównaniu z rokiem 2015. Osiągnięte wyniki są efektem konsekwentnie realizowanej przez Selenę strategii poprawy rentowności prowadzonej działalności. (kk) (http://www.selena.com/, 14.11.2016)  ...
Read more

Selena wdraża przełomową technologię pokrycia dachu

Grupa Selena – dzięki strategicznemu skupieniu na działaniach badawczo-rozwojowych oraz opracowywaniu pionierskich rozwiązań – znajduje się w czołówce producentów i dystrybutorów chemii budowlanej na świecie. Zdywersyfikowana oferta firmy została ponownie wzbogacona, tym razem o innowacyjny produkt mający zastosowanie w branży dekarskiej. Cool-R to wysokorefleksyjna, hydroizolacyjna powłoka, która skutecznie obniża temperaturę dachu, wpływając jednocześnie na znaczną redukcję temperatury w budynku, a co za tym idzie także poprawę komfortu wewnątrz. Technologia opracowana przez Grupę Selena to kolejny dowód potencjału firmy, budowanego w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz bogate zaplecze naukowe. Cool-R jest również przykładem odpowiedzialnego i efektywnego podejścia spółki do wytycznych Unii Europejskiej odnośnie implementacji rozwiązań wspierających ideę zrównoważonego budownictwa. Zastosowanie powłoki Cool-R pozwala na niemal natychmiastowe obniżenie temperatury dachu o blisko 70%, a co za tym idzie również temperatury wewnątrz nawet do 10°C. Ponieważ Cool-R zapewnia pełną hydroizolację dachu, stanowi on także ochronę i niweluje proces destrukcji samej konstrukcji. Produkt Seleny odznacza się przy tym bardzo długą żywotnością i zachowuje swoje właściwości przez ponad 10 lat. Cool-R tworzono z myślą o uzyskaniu najwyższej wartości Solar Reflectance Index (SRI). SRI to wypadkowa dwóch kluczowych parametrów: tzw....
Read more

Pianokleje – przewaga dzięki autorskiej technologii

Grupa Selena od wielu lat prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową, której efektem są rozwiązania zmieniające całkowicie sposób realizacji projektów budowlanych. Praca ośrodków w Polsce, Hiszpanii, Turcji i Chinach skorelowana jest z doświadczeniami oraz wiedzą, pozyskanymi w ramach bliskiej współpracy z profesjonalistami na lokalnych rynkach w wielu krajach. Strategia ta zaowocowała wdrożeniem innowacyjnego programu FOAM ADHESIVE (FOAD) - międzynarodowego projektu realizowanego w ośrodkach R&D Seleny na całym świecie. Program ten obejmuje serię nowoczesnych pianoklejów, które stanowią rewolucję dla branży budowlanej. Jednym z produktów w projekcie FOAD, który niedawno został wprowadzony na rynek jest TYTAN Professional 60 SEKUND - unikatowe rozwiązanie na bazie autorskiej technologii TYTACK – które pozwala uzyskać silny chwyt początkowy już po 60 sekundach! Pianokleje poliuretanowe to znakomite rozwiązanie przeznaczone dla nowoczesnego budownictwa. Specjaliści R&D Seleny skupili prace badawcze na najistotniejszych cechach: moc wiązania, redukcja post-ekspansji, wydajność oraz łatwość aplikacji, w wyniku czego produkty tej serii zwiększają tempo prac budowlanych oraz redukują koszty z nimi związane. Jednocześnie podnoszą one komfort użytkowania, gdyż zastępują tradycyjne zaprawy prostą do nałożenia i niezwykle wydajną - pianą. Technologia TYTACK została wynaleziona...
Read more

Selena: 20 mln zysku za pierwsze półrocze 2016

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym półroczu br. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 456 mln PLN. Jednocześnie Grupa Selena zanotowała w analizowanym okresie zysk netto w wysokości 20,1 mln PLN, co oznacza poprawę o 16,9 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2015, natomiast zysk operacyjny wyniósł 17 mln PLN i wzrósł rok do roku o niemal 70 %. Spółka zanotowała również wzrost marży z poziomu 30,5 % do 33,4 %. (kk) (http://www.selena.com/, 31.08.2016)...
Read more

Selena wprowadza pierwszy na świece produkt pochłaniający pole elektryczne niskich częstotliwości

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej – wprowadziła na rynek nowy produkt – NoEM Electro Protector, który w 99% pochłania pole elektryczne w zakresie niskich częstotliwości. Dzięki inwestycji w badania i rozwój nowych rozwiązań, firma Selena we współpracy z dr inż. Stanisławem Wosińskim, jako pierwsza na świecie oferuje technologię, która chroni przed niepożądanym wpływem elektrosmogu. NoEM łączy w sobie cztery funkcje – ekranu pola elektrycznego, białej farby, podkładu gruntującego oraz powłoki antyelektrostatycznej. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii NoEM pochłania tylko wybrane częstotliwości pola elektrycznego nie zakłócając odbioru sieci komórkowej oraz Wi-Fi. Ponieważ NoEM wykracza poza ramy zwykłego produktu chemii budowlanej, Selena stworzyła dedykowaną platformę e-learningową, która ma na celu przybliżenie klientom problem elektrosmogu oraz sposobów ochrony przed nim. Ceraqion Technology stworzona i opatentowana przez dr inż. Stanisława Wosińskiego, na bazie której powstał NoEM Electro Protector, jest ekologiczna oraz bezpieczna. Technologia wykorzystuje właściwości fizyczne ceramiki i wody „zamrożonej” w strukturach mikroporowatych drobno zmielonej ceramiki. Produkt znajdzie zastosowanie w budownictwie nie tylko mieszkalnym, ale również budynkach użyteczności publicznej jak szpitale czy w placówki wojskowe. NoEM Electro Protector idealnie wpisuje się w popularny dziś trend...
Read more

Selena na kongresie Impact’16

W dniach 15-16 czerwca w Krakowskim Centrum Kongresowym ICE miał miejsce kongres Impact’16, gdzie Selena zaprezentowała swoje dwa najnowsze produkty, a Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Selena FM S.A. – w trakcie debaty na temat innowacyjności, omówił problem barier w funkcjonowaniu biznesu w Polsce. Podczas kongresu Selena przedstawiła dwa wdrożone wynalazki. NoEM Electro Protectorpierwszy na świecie produkt chroniący przed polem elektrycznym niskich częstotliwości. Drugim z prezentowanych rozwiązań była ochronna powłoka hydroizolacyjna o wysokiej refleksyjności i wodoodporności Cool-R. Ten innowacyjny produkt łączy w sobie redukcję temperatur pod dachem z zapewnieniem pełnej wodoszczelności pokrycia. (kk) (http://www.selena.com/, 22.06.2016)...
Read more

Selena: poprawa wyniku operacyjnego i zysku netto

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym kwartale 2016 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 178,7 mln PLN. Jednocześnie Grupa Selena zanotowała w analizowanym okresie stratę netto w wysokości 6,4 mln PLN, co oznacza poprawę o 1,3 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Kontynuując politykę dywidendową Zarząd Seleny FM SA zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,30 PLN na akcję. Decyzję o wypłacie dywidendy akcjonariusze podejmą podczas Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 r. (kk)

(http://www.selena.com/, 16.05.2016)...
Read more

Selena: lepszy wynik netto w 2015 r. mimo niższej sprzedaży

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w 2015 r. osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 997,9 mln PLN. Pomimo spadku sprzedaży będącego wynikiem kryzysu na rynkach wschodnich, Grupa uzyskała wynik operacyjny EBIT w wysokości 58,9 mln PLN, zwiększyła rentowność brutto ze sprzedaży o 2 % oraz poprawiła zysk netto, który wyniósł 26,8 mln PLN i był o ponad 6,0 mln wyższy niż osiągnięty w 2014 r. W 2015 r. utrzymywały się trendy obserwowane na rynku chemii budowlanej także w 2014 r. Pozytywne wpływy na wynik pochodzą m.in. z rynków: amerykańskiego, brazylijskiego i hiszpańskiego, gdzie Grupa zanotowała satysfakcjonujące wzrosty sprzedaży. Również Chiny należą do grupy krajów ze wzrostem sprzedaży, głównie dzięki rozwojowi handlu krajowego. Spadki Selena odnotowała natomiast w Rosji i na Ukrainie. Negatywny wpływ na sytuację Grupy miały wahania kursów walut – w szczególności bardzo duża dewaluacja kazachskiego tenge, tureckiej liry oraz brazylijskiego reala. Mimo to Grupa Selena utrzymała globalnie wynik EBIT na poziomie zbliżonym do odnotowanego w 2014 r., kontynuowała poprawę marży brutto ze sprzedaży i zysku netto. Na wyniki wpływ miały tradycyjnie ceny surowców. Mimo oczekiwanych przez rynek...
Read more