Tag Archives: stypendia

Kolejne stypendia na Start dla młodych badaczy

Stypendium w wysokości ponad 20 tys. PLN rocznie mogą otrzymać badacze przed 30 rokiem życia, w kolejnej edycji programu Start. Wnioski w programie realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej można składać do 31 października. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program Start oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 24.09.2016)...
Read more

Stypendium we Francji czeka na polskich badaczy

Polscy naukowcy, prowadzący badania z zastosowaniami terapeutycznymi, mogą ubiegać się o jednomiesięczny pobyt badawczy we Francji. Zgłoszenia w konkursie organizowanym przez Instytut Francuski oraz Ambasadę Francji można przesyłać do 30 września. Stypendium naukowe dla polskiego naukowca przyznawane są w ramach konkursu Prix Galien Polska 2016. Konkurs jest przeznaczony dla naukowców do 45 lat, z tytułem doktora oraz polskim obywatelstwem, prowadzących badania w polskich laboratoriach. Prowadzone przez nich badania muszą dotyczyć innowacyjnych odkryć naukowych, z potencjalnymi zastosowaniami w terapii medycznej (chemii farmaceutycznej, biotechnologii, materiałów dla medycyny, diagnostyki). (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 25.07.2016)...
Read more

Francuskie stypendia dla polskich naukowców

Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców, przynajmniej ze stopniem doktora, planujących przeprowadzić część badań we Francji. Dotyczą one wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (polscy lekarze mogą skorzystać z osobnego rocznego stażu we francuskich szpitalach - więcej informacji na stronie internetowej. Dzięki tym stypendiom naukowcy polscy mogą pogłębić swoją wiedzę we Francji w trakcie miesięcznego pobytu od czerwca do grudnia 2016 r. Wysokość stypendium wynosi 1374 EUR. Ponadto stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia i koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji. Kandydaci powinni złożyć swoje dokumenty do 16 maja 2016 r. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 19.01.2016)...
Read more

Stypendia czekają na wybitnych młodych naukowców

O ministerialne finansowanie mogą ubiegać się młodzi naukowcy, a więc osoby, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, ale nie ukończyły jeszcze 35. roku życia. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 31 marca 2016 r. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres trzech lat. W ubiegłorocznej edycji konkursu wyłoniono 255 laureatów, dla których łączne dofinansowanie wyniosło blisko 49 mln PLN. Wysokość miesięcznego stypendium wynosiła 5390 PLN. Wnioski stypendialne mogą składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, które zatrudniają młodych naukowców. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymywały je w poprzednich latach. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 15.01.2016)...
Read more

Najlepsze uczelnie świata na wyciągnięcie ręki

Co roku stu polskich studentów będzie mogło ze wsparciem państwa rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Rząd przyjął rozporządzenie do ustawy, która ma umożliwić realizację programu „Studia dla wybitnych”. Dzięki niemu ambitni i utalentowani studenci będą mogli wykorzystać w Polsce wiedzę zdobytą za granicą. Z programu skorzystają absolwenci studiów licencjackich oraz wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem otrzymania finansowania jest oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię. Laureaci otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać wszyscy zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 20.10.2015)...
Read more

FNP: Start 2016

Do 30 października 2015 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 PLN. Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. (kk) (http://www.fnp.org.pl/oferta/start/ , 24.09.2015)...
Read more

Stypendia GFPS na studia w Niemczech

Do 31 października 2015 r. mogą składać wnioski studenci i doktoranci, którzy chcieliby wyjechać na semestralne stypendium do Niemiec w ramach konkursu organizowanego przez GFPS. Przyznane stypendium będzie dotyczyło semestru letniego 2016 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosi do 580 EUR. Stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Zgodnie z wymaganiami organizatorów konkursu, od kandydatów na stypendium wymagana jest znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. Do składania wniosków zaproszone są także osoby, które są do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech. (kk) (http://www.gfps.pl/pl/program-stypendialny/info, 24.09.2015)...
Read more

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców – wyniki X edycji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało listę laureatów X edycji konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Łączna wysokość środków przeznaczonych na stypendia wyniosła 48 801 060 zł. Pieniądze trafią do 255 młodych naukowców. Wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.
Stypendium może trwać do 36 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5 390 zł. XI edycja na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców powinna zostać otworzona na początku 2016 r. (kk)
(www.granty-na-badania.com, 21.09.2015)
...
Read more

Nowe technologie dla dziewczyn

„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Organizatorzy zapraszają studentki studiów inżynierskich wybranych uczelni technicznych ze wskazanych kierunków studiów do aplikowania o stypendium oraz opiekę mentorów i mentorek Intel. Program pomoże zaplanować karierę, staż zawodowy, wesprze studia finansowo. Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki - doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 PLN, które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Wybrane stypendystki zostaną również zaproszone do wzięcia udziału w letnim programie stażowym w bardzo ekscytującym miejscu - w Intel Technology sp. z o.o. w Gdańsku - największym centrum R&D Intel w Europie. Zgłoszenia trwają do 31 lipca 2015 r. (kk) (www.stypendiadladziewczyn.pl, 25.06.2015)...
Read more