Kolejne stypendia na Start dla młodych badaczy

Stypendium w wysokości ponad 20 tys. PLN rocznie mogą otrzymać badacze przed 30 rokiem życia, w kolejnej edycji programu Start. Wnioski w programie realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej można składać do 31 października. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program Start oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 24.09.2016)