Najlepsze uczelnie świata na wyciągnięcie ręki

Co roku stu polskich studentów będzie mogło ze wsparciem państwa rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Rząd przyjął rozporządzenie do ustawy, która ma umożliwić realizację programu „Studia dla wybitnych”. Dzięki niemu ambitni i utalentowani studenci będą mogli wykorzystać w Polsce wiedzę zdobytą za granicą. Z programu skorzystają absolwenci studiów licencjackich oraz wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem otrzymania finansowania jest oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię. Laureaci otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać wszyscy zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 20.10.2015)