Stypendia czekają na wybitnych młodych naukowców

O ministerialne finansowanie mogą ubiegać się młodzi naukowcy, a więc osoby, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, ale nie ukończyły jeszcze 35. roku życia. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 31 marca 2016 r. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres trzech lat. W ubiegłorocznej edycji konkursu wyłoniono 255 laureatów, dla których łączne dofinansowanie wyniosło blisko 49 mln PLN. Wysokość miesięcznego stypendium wynosiła 5390 PLN. Wnioski stypendialne mogą składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, które zatrudniają młodych naukowców. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymywały je w poprzednich latach. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 15.01.2016)