Francuskie stypendia dla polskich naukowców

Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców, przynajmniej ze stopniem doktora, planujących przeprowadzić część badań we Francji. Dotyczą one wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (polscy lekarze mogą skorzystać z osobnego rocznego stażu we francuskich szpitalach – więcej informacji na stronie internetowej. Dzięki tym stypendiom naukowcy polscy mogą pogłębić swoją wiedzę we Francji w trakcie miesięcznego pobytu od czerwca do grudnia 2016 r. Wysokość stypendium wynosi 1374 EUR. Ponadto stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia i koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji. Kandydaci powinni złożyć swoje dokumenty do 16 maja 2016 r. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 19.01.2016)