Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców – wyniki X edycji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało listę laureatów X edycji konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Łączna wysokość środków przeznaczonych na stypendia wyniosła 48 801 060 zł. Pieniądze trafią do 255 młodych naukowców. Wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.
Stypendium może trwać do 36 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5 390 zł. XI edycja na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców powinna zostać otworzona na początku 2016 r. (kk)
(www.granty-na-badania.com, 21.09.2015)