Tag Archives: nagrody

Wybitni naukowcy i artyści z nagrodami premier

44 naukowców, artystów i zespołów badawczych zostało laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną, rozprawy habilitacyjne, doktorskie w 2015 r. Sześcioro naukowców otrzymało nagrody za dorobek naukowy. Wśród nagrodzonych znalazł się prof. Grzegorz Błaszczyk z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - ceniony i powszechnie szanowany w świecie nauki badacz przeszłości Litwy. Nagrodzono również prof. Andrzeja Borowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego za dorobek naukowy z zakresu badań nad kulturą nowożytną. Prof. Agnieszka Chacińska otrzymała nagrodę za pojedyncze, wybitne odkrycie, które przedstawiono w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych - "Nature". Istotą tego dokonania jest pokazanie, co się dzieje z białkami, które - choć skierowane do mitochondriów - nie docierają tam z powodu ich zaburzeń. Laureatem został też prof. Marek Cyprian Chmielewski z Instytutu Chemii Organicznej PAN, którego nagrodzono za nowe metodologie i strategie, umożliwiające uproszczenie syntezy naturalnych związków biologicznie aktywnych. Z kolei prof. Józefa Spałka z Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorowano za "wkład, w skali światowej, do teorii...
Read more

Nagrody ministra za wybitne osiągnięcia

Laureatami nagrody zostaną badacze, których dokonania budzą powszechne uznanie w środowisku – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wyróżnienie może mieć charakter zespołowy lub indywidualny. Wnioski rozpatrywane będą w trzech kategoriach: badania podstawowe, badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i badania na rzecz gospodarki. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać m.in. rady jednostek naukowych i komitety Polskiej Akademii Nauk. Laureatem może zostać osoba z obywatelstwem polskim, która pracowała w kraju lub za granicą oraz cudzoziemcy, którzy dokonali swoich odkryć podczas pracy w Polsce. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 18.01.2016)...
Read more

Naczelna Organizacja Techniczna nagrodziła Mistrzów Techniki

Spośród 18 rozwiązań wyselekcjonowanych przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych-NOT, komisja konkursowa nagrodziła cztery opracowania. Jedno otrzymało tytuł Mistrza Techniki NOT, a trzy pozostałe - wyróżnienia. Tytuł Mistrza Techniki NOT 2014/2015 otrzymał zespół w składzie: dr hab. Ireneusz Baic, prof. Wiesław Blaschke, inż. Mirosław Cholewa, inż. Andrzej Fraś, dr Bronisław Gaj, dr hab. Stefan Góralczyk i inż. Józef Szafarczyk. Naukowcy z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Tauronu i Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA nagrodzono za innowacyjne rozwiązanie techniczne „Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych”. Pierwsze wyróżnienie przyznano naukowcom z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych z Poznania za „Zaprawiarkę do pracy ciągłej z innowacyjnym systemem wagowego (masowego) dozowania nasion i precyzyjnego dozowania cieczy”. Rozwiązanie opracował zespół w składzie: dr inż. Jerzy Bręczewski, inż. Paweł Nawrocki, dr hab. Tadeusz Pawłowski, dr hab. Zbyszek Zbytek oraz inż. Aleksander Lubiński, inż. Jacek Lubiński, inż. Krzysztof Olszewski z AgrAlex. Dwa równorzędne wyróżnienia w konkursie Mistrz Techniki 2014/2015 otrzymały rozwiązania...
Read more

„NITRO-CHEM” laureatem Symboli’2015

Decyzją Kapituły Programu "Symbol" Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" uzyskały miano Symbolu Działań Proekologicznych 2015, a także Symbolu Polskiego Eksportu 2015. Zakład doceniony został za świetne wyniki eksportowe, jak również za inwestycje proekologiczne, przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego. Wyróżnienie przyznały redakcje "Dziennika Gazety Prawnej" oraz "Rzeczpospolitej". (kk) (http://www.nitrochem.com.pl/, 3.12.2015)...
Read more

Grad medali dla polskich wynalazców na targach BRUSSELS INNOVA

15 medali złotych ze specjalnym wyróżnieniem jury, 30 medali złotych, 19 medali srebrnych i jeden medal brązowy oraz liczne nagrody i wyróżnienia to dorobek polskich naukowców i wynalazców, przywieziony z 64. Światowych Targów BRUSSELS INNOVA 2015. W tegorocznej edycji Targów, poświęconych transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego, zgromadzono rozwiązania z: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Malezji, Malty, Maroka, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Tajlandii, Tajwanu i Włoch. Polscy wystawcy zaprezentowali 71 wynalazków. Polacy otrzymali 15 medali złotych ze specjalnym wyróżnieniem jury. Nagrodą tą doceniono: Instytut Fizyki PAN za nową generację znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w biologii i medycynie; firmę INVENTMED Sp. z o.o. i prof. Aleksandra Sieronia za urządzenie terapeutyczne wielofunkcyjne LASEROBARIA-S; Przemysłowy Instytut Motoryzacji za "zawieszenie o regulowanej sztywności kątowej szczególnie do pojazdów terenowych"; Instytut Mechaniki Precyzyjnej za "nowatorską kombinację procesów azotowania oraz obróbki cieplnej stali narzędziowych i konstrukcyjnych". Wśród nagrodzonych złotym medalem ze specjalnym wyróżnieniem jury znalazły się również: Główny Instytut Górnictwa uhonorowany za "mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady...
Read more

Przyznano „polskie Noble”

Profesorowie: Stanisław Penczek, Kazimierz Rzążewski i Jerzy Jedlicki to tegoroczni laureaci Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), zwanych też czasem „polskimi Noblami”. Nagrody FNP są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju. Są to najważniejsze nagrody w polskim środowisku naukowym. Każdy z naukowców otrzyma po 200 tys. PLN, a uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 2 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

W obszarze nauk chemicznych i o materiałach laureatem został prof. Stanisław Penczek z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Badacza wyróżniono za opracowanie teorii polimeryzacji z otwarciem pierścienia i jej wykorzystanie do syntezy polimerów biodegradowalnych. W zakresie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich nagrodę przyznano prof. Kazimierzowi Rzążewskiemu z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie. Badacza doceniono za odkrycie zjawiska magnetostrykcji w ultrazimnych gazach z oddziaływaniem dipolowym. Stawkę zamyka prof. Jerzy Jedlicki z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, który...
Read more

iENA’2015

W dniach 29 października – 1 listopada 2015 r. w Norymberdze (Niemcy) odbyła się 67. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2015 – Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty. Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki. Wśród nagrodzonych znalazły się: „Sprytne opakowanie biobójcze”, autorzy: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; mgr Agnieszka Szadkowska, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, Krystyna Cyruchin – złoty medal; „Absorber toksycznego formaldehydu w aminoplastach i fenoplastach”, autorstwa: dr hab. Izabelli Legockiej, prof. IChP; mgr inż. Ewy Wierzbickiej, dr Elżbiety Wardzińskiej-Jarmulskiej, dr inż. Barbary Szczepaniak – srebrny medal. (kk) (http://www.ichp.pl/, 6.11.2015)...
Read more

Wybitni naukowcy nagrodzeni przez premier Ewę Kopacz

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Nagradzane są także najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku wyróżnionych zostało 41 naukowców i trzy zespoły naukowe. Nagrody za wybitną działalność naukową otrzymało 6 badaczy. Oprócz tego nagrodzono także 10 rozpraw habilitacyjnych i 25 doktoratów. Pełna lista zwycięzców dostępna jest na stronie internetowej MNiSW. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 5.11.2015)...
Read more

Prof. Jacek Namieśnik odebrał nagrodę ministra nauki

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa otrzymał prof. Jacek Namieśnik, kierownik Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym. Uroczyste wręczenie statuetek i pamiątkowych dyplomów odbyło się 12 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Prof. Jacek Namieśnik zajmuje się badaniami, które służą środowisku naturalnemu, podnoszą stan wiedzy o nim, przeciwdziałają zanieczyszczeniom, etc. Są to zarówno rozwiązania metodyczne, jak i aparaturowe. (kk) (http://pg.edu.pl/, 29.10.2015)...
Read more