Tag Archives: nagrody

Raport roczny PKN ORLEN za 2014 r. z czterema nagrodami

Koncern PKN ORLEN po raz pierwszy zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania, a publikacja została od razu uznana za najlepszą w kategorii przedsiębiorstw. Pierwsze miejsce zdobył także raport PKN ORLEN w Internecie, a specjalne wyróżnienie zastało również przyznane za innowacyjność rozwiązań w sprawozdaniu finansowym Koncernu. Raport zintegrowany PKN ORLEN został wyróżniony za przejrzystość prezentacji modelu biznesowego wraz z procesem budowania wartości oraz jasne zdefiniowanie wskaźników efektywności wdrażania strategii. Wysoko oceniono również przedstawienie wpływu czynników rynkowych na funkcjonowanie firmy, precyzyjne wskazanie grup interesariuszy oraz tematów istotnych z ich punktu widzenia. Obok wyróżnienia specjalnego, nagrody za najlepszy raport w Internecie oraz za najlepsze sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF/MSR, Koncern odebrał również tytuł The Best of the Best, przyznawany firmom, którym trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w konkursie The Best Annual Report. (kk) (http://www.orlen.pl/, 16.10.2015)...
Read more

IChP na Taipei International Invention Show’2015

W dniach 1-3 października 2015 r. w Taipei (Tajwan) odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków – INST 2015 Taipei International Invention Show & Technomart, organizowana przez Taiwan External Trade Development Council (TAITRA). Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki: „Odżywczy biocyd pochodzenia naturalnego”, który nagrodzono złotym medalem; „Inteligentne opakowanie biobójcze dla żywności” nagrodzone srebrnym medalem oraz Nagrodą Specjalną od Chinese Innovation & Invention Society (Taiwan); „Kosmetyki myjąco-pielęgnacyjne dla skóry wrażliwej” nagrodzone Honorowym Wyróżnieniem Wystawy INST 2015 oraz Tajlandzką Nagrodą dla Najlepszego Międzynarodowego Wynalazku – złoty medal przyznany przez The National Research Council of Thailand (NRCT). (kk) (http://www.ichp.pl/, 5.10.2015)...
Read more

BASF Polska nagrodzona za zasługi dla rozwoju przemysłu chemicznego

Nagrodę odebrał Marek Jagieła, dyrektor działu Chemii Przemysłowej i Tworzyw Sztucznych BASF Polska, który wziął udział także w jednym z paneli dyskusyjnych. Wystąpił on jako prelegent w panelu pod tytułem „Innowacje jako źródło konkurencyjności europejskiej chemii”. Temat innowacji jest szczególnie aktualny dla BASF, który w ramach obchodów 150-lecia na całym świecie poszukuje innowacyjnych rozwiązań współczesnych wyzwań ludzkości w trzech obszarach – inteligentnej energii, życia w miastach i żywienia. W swoich wypowiedziach Marek Jagieła skupił się przede wszystkim na roli innowacji w strategii rozwojowej firmy. (kk) (https://www.basf.com, 12.10.2015)...
Read more

TAURON z Certyfikatem Jakości Obsługi Konsumenta

TAURON Obsługa Klienta, jako pierwsza spółka w Polsce, otrzymał Certyfikat Jakości Obsługi Konsumenta. Jest on przyznawany przez Federację Konsumentów organizacjom, które uzyskają pozytywny wynik audytu prawnego i konsumenckiego. Certyfikat Jakości Obsługi Konsumenta został przyznany spółce 22 września na podstawie pozytywnych wyników przeprowadzonych na przełomie sierpnia i września br. audytów. Celem badania było sprawdzenie, czy stosowane przez TAURON Obsługa Klienta praktyki są przyjazne klientowi i zgodne z prawem konsumenckim. (kk) (http://media.tauron.pl/, 24.09.2015)...
Read more

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców – wyniki X edycji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało listę laureatów X edycji konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Łączna wysokość środków przeznaczonych na stypendia wyniosła 48 801 060 zł. Pieniądze trafią do 255 młodych naukowców. Wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.
Stypendium może trwać do 36 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5 390 zł. XI edycja na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców powinna zostać otworzona na początku 2016 r. (kk)
(www.granty-na-badania.com, 21.09.2015)
...
Read more

Wybrano 15 finalistów Nagród Naukowych POLITYKI

Listę 15 finalistów tegorocznej edycji Nagród Naukowych POLITYKI ogłoszono w środę na łamach tygodnika POLITYKA. Podczas gali 18 października do pięciorga spośród nich trafią stypendia w wysokości po 30 tys. PLN, a pozostała dziesiątka otrzyma po 10 tys. PLN. "Z roku na rok pogłębia się wrażenie, że to, co w nauce prawdziwie nowatorskie, odkrywcze, rodzi się dziś na pograniczach tradycyjnych dyscyplin. Dla pewnego porządku nauka podzielona została na potrzeby konkursu na pięć umownych dziedzin: nauki humanistyczne, społeczne, o życiu, ścisłe i techniczne – by nie stracić z oczu całej rozmaitości współcześnie prowadzonych badań i uhonorować przedstawicieli możliwie najszerszej ich palety" - napisali organizatorzy w przesłanym PAP komunikacie. Dlatego - jak dodali - dla postępu, dla ludzkiej kultury liczy się i zgłębianie kultury helleńskiej, i tworzenie modeli matematycznych w inżynierii materiałowej. Znaczenie ma zarówno opracowanie nowatorskich metod leczenia chorób wątroby, jak i przystosowywanie prawa do nowych rodzajów przestępczości internetowej. Warto pracować nad wykorzystaniem nowoczesnych, zgoła wojskowych technik w archeologii, ale...
Read more

Polscy naukowcy otrzymali nagrody od francuskich instytucji

Prof. Adrian Langer otrzymał Nagrodę im. Szolema Mandelbrojta za badania w dziedzinie nauk matematycznych. Nagrodę Saint-Gobain, Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce otrzymała Anna Wajler - profesor w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, specjalizująca się w przygotowaniu i charakterystyce ceramik przezroczystych dla zastosowań elektronicznych i optycznych. Dwie nagrody AREVA-EDF, Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce otrzymało dwóch laureatów. Rafał Idczak - asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w materiałach do reaktorów jądrowych, a Marta Walo z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie w wykorzystaniu promieniowania do zainicjowania polimeryzacji lub modyfikacji powierzchni polimerów. Nagrodę THALES ALENIA SPACE, Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce przyznano Ewelinie Ciecierskiej z Wydziału Inżynierii i Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej, specjalistce w materiałach kompozytowych do stosowania w aeronautyce. Nagroda DCNS, Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego otrzymała Halina Krawiec profesor na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalizująca się w dziedzinie korozji. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 1.06.2015)...
Read more