BIG Plastics: Hanplast w pierwszej dwudziestce

Firma Hanplast uplasowała się na 16-tym miejscu w rankingu BIG PLASTICS – Największych Przetwórców Tworzyw w Polsce w 2015 r. opublikowanym przez miesięcznik Plastics Review. Firmy oceniane były pod kątem przychodów netto ze sprzedaży i zysków netto za rok 2014. (kk)

(http://www.hanplast.com/, 30.11.2015)