Naczelna Organizacja Techniczna nagrodziła Mistrzów Techniki

Spośród 18 rozwiązań wyselekcjonowanych przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych-NOT, komisja konkursowa nagrodziła cztery opracowania. Jedno otrzymało tytuł Mistrza Techniki NOT, a trzy pozostałe – wyróżnienia.

Tytuł Mistrza Techniki NOT 2014/2015 otrzymał zespół w składzie: dr hab. Ireneusz Baic, prof. Wiesław Blaschke, inż. Mirosław Cholewa, inż. Andrzej Fraś, dr Bronisław Gaj, dr hab. Stefan Góralczyk i inż. Józef Szafarczyk. Naukowcy z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Tauronu i Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA nagrodzono za innowacyjne rozwiązanie techniczne „Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych”.

Pierwsze wyróżnienie przyznano naukowcom z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych z Poznania za „Zaprawiarkę do pracy ciągłej z innowacyjnym systemem wagowego (masowego) dozowania nasion i precyzyjnego dozowania cieczy”. Rozwiązanie opracował zespół w składzie: dr inż. Jerzy Bręczewski, inż. Paweł Nawrocki, dr hab. Tadeusz Pawłowski, dr hab. Zbyszek Zbytek oraz inż. Aleksander Lubiński, inż. Jacek Lubiński, inż. Krzysztof Olszewski z AgrAlex.

Dwa równorzędne wyróżnienia w konkursie Mistrz Techniki 2014/2015 otrzymały rozwiązania techniczne: „Opracowanie, wykonanie i uruchomienie wysokiej rozdzielczości systemu automatycznej diagnostyki taśm przenośnikowych z rdzeniem z linkami stalowymi w PGE GiEK S.A. Oddział KWB TURÓW w Bogatyni” oraz „Silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi”. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 14.12.2015)