Wybitni naukowcy nagrodzeni przez premier Ewę Kopacz

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Nagradzane są także najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku wyróżnionych zostało 41 naukowców i trzy zespoły naukowe. Nagrody za wybitną działalność naukową otrzymało 6 badaczy. Oprócz tego nagrodzono także 10 rozpraw habilitacyjnych i 25 doktoratów. Pełna lista zwycięzców dostępna jest na stronie internetowej MNiSW. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 5.11.2015)