Tag Archives: Lanxess

Nowe poliamidy i poliestry o wysokiej płynności firmy Lanxess

Koncern Lanxess jest jednym z niewielu dostawców, którzy nieustannie rozszerzają swój asortyment w zakresie poliamidów 6 i 6.6 oraz politereftalanu butylenu (PBT) o wysokiej płynności. Najnowszym przykładem innowacji produktowej koncernu Lanxess jest tworzywo Durethan BKV 30 XF (XtremeFlow). Ten poliamid 6 o 30 % zawartości włókna szklanego jest następcą Durethanu DP BKV 30 XF i charakteryzuje się o ponad 17 % wyższą od niego płynnością (przepływ spiralny, 8 x 2 mm, temperatura topnienia 280 oC). W porównaniu zaś do Durethanu BKV 30, innego standardowego poliamidu 6 o 30 % zawartości włókien szklanych, jego płynność jest aż o 62 % wyższa. Nowy materiał charakteryzuje się dobrym profilem właściwości mechanicznych - prawie identycznym z profilem jego poprzednika, dzięki czemu również tworzy doskonałej jakości powierzchnie. Nowością są również trzy nowe gatunki poliamidu 6: Durethan BG 30 X XF, BG 30 X H2.0 XF i BG 30 X H3.0 XF, w 30 % wzmocnione mieszanką włókien szklanych i szklanych mikrokulek. Dzięki temu charakteryzują...
Read more

Lanxess przejmie producenta dodatków chemicznych

Koncern Lanxess ogłosił plan przejęcia amerykańskiej firmy Chemtura Corporation, będącej jednym z głównych dostawców wysokiej jakości dodatków opóźniających palenie i smarów. To największe w historii koncernu Lanxess przejęcie pomoże mu poszerzyć swoje portfolio dodatków do tworzyw sztucznych i stać się jednym z najważniejszych na świecie podmiotów działających na tym ciągle rozwijającym się rynku. Firmy podpisały ostateczną umowę o przejęciu. Zgodnie z tym porozumieniem akcjonariusze firmy Chemtura otrzymają 33,50 USD w gotówce za każdą jej akcję zwykłą pozostającą w obrocie, co stanowi 18,9% nadwyżkę względem ceny zamknięcia z dnia 23 września 2016 r., która wynosiła 28,18 USD Przedmiotowa transakcja, która dotyczy przedsiębiorstwa o wartości ok. 2,4 mld EUR, zostanie sfinansowana przez koncern Lanxess głównie za pomocą emisji obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji hybrydowych, a także z dostępnych środków finansowych. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić mniej więcej w połowie 2017 r., po jej zatwierdzeniu przez akcjonariuszy firmy Chemtura, uzyskaniu odpowiednich zgód od organów regulacyjnych oraz spełnieniu innych zwyczajowych warunków realizacji...
Read more

Lanxess po raz szósty w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones

Koncern Lanxess po raz szósty z rzędu znalazł się w światowym indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones (DJSI). Skład tego indeksu określany jest raz do roku na podstawie czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym o istotnym znaczeniu finansowym. W tym roku koncernowi Lanxess przyznano szczególne wyróżnienie za wyniki w dziedzinie procesów zarządzania innowacjami oraz za strategię klimatyczną. Na początku roku, osiągnąwszy swoje cele klimatyczne na rok 2015, producent specjalistycznych środków chemicznych sam wyznaczył sobie nowe cele z zakresu ochrony klimatu. Obejmują one zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 25 % w perspektywie do roku 2025. (https://www.plastech.pl/, 12.09.2016)...
Read more

LANXESS przejmuje jednostkę należącą do Chemours

31 sierpnia 2016 r. producent specjalistycznych środków chemicznych, koncern LANXESS, sfinalizował przejęcie jednostki z branży czyszczenia i dezynfekcji należącej do amerykańskiej spółki chemicznej Chemours. Wszystkie właściwe organy ds. ochrony konkurencji zatwierdziły transakcję. Koncern LANXESS zapłacił ok. 210 mln euro za tę jednostkę, której portfolio obejmuje różnorodne substancje czynne oraz specjalistyczne produkty chemiczne, w tym przede wszystkim środki do dezynfekcji i utrzymania higieny. To pierwsze po przeprowadzeniu reorganizacji przejęcie Koncern sfinansował z dostępnych środków. – To przejęcie jest pierwszym kamieniem milowym na naszej ścieżce wzrostu i kolejnym krokiem w kierunku wzmocnienia naszej obecności w Ameryce Północnej – powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu LANXESS AG. – Udana integracja nowego przedsiębiorstwa jest obecnie naszym najwyższym priorytetem, gdyż pozwoli na szybkie uzyskanie korzyści z poszerzenia naszego portfolio specjalistycznych środków chemicznych. Przejęcie spowoduje wzrost zysku na akcję koncernu już w pierwszym roku podatkowym. Oczekuje się, że przejęta jednostka przyniesie dodatkowy roczny zysk EBITDA w wysokości około 20 mln euro, a dzięki synergii kwota ta będzie...
Read more

LANXESS podwyższa prognozy zysków za 2016 r.

Producent specjalistycznych środków chemicznych, koncern LANXESS, podwyższył prognozę zysków za rok 2016. Spółka przewiduje, że wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniesie pomiędzy 930 mln EUR a 970 mln EUR. Nowa prognoza jest przede wszystkim odpowiedzią na dobre perspektywy handlowe w nowych segmentach spółki na drugą połowę roku. Wcześniej zakładano zyski pomiędzy 900 mln EUR a 950 mln EUR.

W silnym drugim kwartale 2016 r. wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 8,5% do 293 mln EUR wobec 270 mln EUR rok wcześniej. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła rok do roku z 12,8% to 15,1%. Dobre wyniki ogólne spółka zawdzięcza przede wszystkim silnemu rozwojowi nowych segmentów LANXESS, tj. zaawansowane środki pomocnicze (Advanced Intermediates), specjalistyczne środki chemiczne (Performance Chemicals) i materiały o wysokiej wydajności (High Performance Materials).

- Solidny wynik na działalności operacyjnej to efekt przede wszystkim wzrostu wolumenów, odchudzenia struktur kosztowych i poprawy oferty produktów poprzez dodanie „nowych" segmentów. To pokazuje, że dokonane przez...

Read more

Przedmieszki z włóknami Rhenogran: różnorodne możliwości wzmocnienia dla kauczukowych części i opon

Jednostka Rhein Chemie Additives (ADD) koncernu LANXESS zmieni nazwę przedmieszek ze wstępnie zdyspergowanymi włóknami celulozy, które wcześniej sprzedawano pod nazwą Santoweb. Z dniem 1 lipca tej grupie produktów zostanie nadana nazwa „Rhenogran WP” (przy czym WP to skrót od „wood pulp”, tj. pulpy drzewnej). „W wyniku tej zmiany nasze wstępnie dyspergowane dodatki wzmacniające na bazie pulpy będą teraz miały ujednolicone nazewnictwo, zapewniające klientom lepszy ogląd” – powiedział Philipp Junge, kierownik ds. dodatków do gumy w jednostce ADD koncernu LANXESS. LANXESS sprzedaje swój szeroki asortyment wstępnie dyspergowanych dodatków do polimerów dla przemysłu gumowego pod marką Rhenogran. „W tym samym czasie wprowadzamy również na rynek nowy gatunek przedmieszki z włóknami celulozowymi, dzięki czemu chcemy zwiększyć niezawodność dostaw do klientów” – dodaje Philipp Junge. Masa z włókien celulozowych zawarta w przedmieszkach Rhenogran WP umożliwia wzmocnienie produktów końcowych wytwarzanych z polimerów takich jak kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (EPDM), kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR), kauczuk naturalny czy polichlorek winylu (PVC). Jest to ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na zwiększenie jakości i...
Read more

Nowy proces produkcji termoplastycznych materiałów kompozytowych

Atrakcyjność urządzeń informatycznych takich jak smartfony, tablety i notebooki polega m.in. na tym, że są bardzo lekkie, mają bardzo zwartą konstrukcję, a mimo to charakteryzują się znaczną trwałością. Firmy Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG oraz Bond-Laminates GmbH - podmiot zależny koncernu Lanxess - opracowały nowy materiał kompozytowy oraz powiązaną z nim metodę formowania wtryskowego do jednoetapowej produkcji ozdobnych części obudów o niezwykle cienkich ściankach do urządzeń IT. „Zaczynamy od termoplastycznego półproduktu kompozytowego o nazwie handlowej Tepex dynalite” - powiedział Andy Dentel, kierownik projektu w Bond-Laminates. „Tworzymy go poprzez połączenie formy wtryskowej i ozdobnej wstawki z wykorzystaniem procesu integracji In-Mold Decoration, opracowanego specjalnie w tym celu na bazie istniejącego procesu formowania firmy Kurz. Proces ten obejmuje wykorzystanie systemu nakładania powłok przez przenoszenie barwnika.” Materiał Tepex dynalite jest wzmocniony ciągłymi włóknami szklanymi i węglowymi osadzonymi bez dostępu powietrza w matrycy poliwęglanowej. Integracja funkcji dzięki procesowi formowania wtryskowego przyczynia się do dalszego obniżenia kosztów. (kk) (https://www.plastech.pl/, 20.07.2016)...
Read more

Innowacyjne materiały dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego

Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, uczestniczy w tegorocznej edycji konferencji “Plastics in E&E Applications” i prezentuje na niej swoje własne stoisko. – Nasza ekspozycja poświęcona jest przede wszystkim bezhalogenowym, opóźniającym zapalenie gatunkom materiału Pocan BFN, mocno zbrojonym materiałom konstrukcyjnym na bazie poliamidu 6 z serii Durethan oraz politereftalanom butylenu Pocan HR przeznaczonym do zastosowań w skrajnych warunkach klimatycznych – wyjaśnił Alexander Radeck, ekspert ds. rozwoju zastosowań w jednostce biznesowej High Performance Materials (HPM) koncernu LANXESS. – Prezentujemy również nowe poliamidy i poliestry do gniazd i opraw diod LED oraz do części przewodzących ciepło. Zawartość włókna szklanego w bezhalogenowych, opóźniających zapalenie związkach politereftalanu butylenu Pocan BFN wynosi nawet 30%. Chcemy pokazać, że te materiały stanowią realną alternatywę dla związków politereftalanu butylenu, które zawdzięczają swoje właściwości opóźniające zapalenie halogenowi, nie tylko ze względu na ich profil ekologiczny, ale również na właściwości techniczne – podkreślił Alexander Radeck. Na przykład charakteryzują się one lepszą stabilnością termiczną, wyższą odpornością na prądy pełzające...
Read more

Nowy gatunek politereftalanu butylenu koncernu LANXESS

Popyt na tworzywa konstrukcyjne z politereftalanu butylenu (PBT) stale rośnie. Jest to materiał wykorzystywany do produkcji czujników, łączników wtykowych oraz obudów siłowników i jednostek sterujących, ze względu na jego właściwości elektryczne, stabilność wymiarową, odporność chemiczną oraz odporność na długotrwałe działanie wysokich temperatur. Rosnące zapotrzebowanie wynika ze wzrostu użycia elektroniki w sektorze motoryzacyjnym. W związku z tym jednostka High Performance Materials koncernu LANXESS opracowała szeroką gamę gatunków PBT stabilnych w warunkach hydrolizy przeznaczonych do produkcji części odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, które muszą spełniać swoje zadanie nawet w warunkach zwiększonej temperatury i wilgotności, jakie panują na przykład pod maską samochodu. Jednym z przykładów nowych produktów koncernu LANXESS jest tworzywo sztuczne Pocan BF 4232 HR, które charakteryzuje się doskonałą stabilnością w warunkach hydrolizy oraz wyjątkowymi właściwościami pod względem opóźniania palenia. To połączenie właściwości sprawia, że materiał ten szczególnie nadaje się do samochodów o napędzie elektrycznym, w odniesieniu do których wymogi dotyczące opóźniania palenia są bardziej rygorystyczne ze względu na większe wartości prądu. Nowy...
Read more

JEC 2016 Innovation Awards

Spółka zależna koncernu LANXESS, Bond-Laminates GmbH, Instytut Inżynierii Produkcji Fraunhofera oraz spółka HBW-Gubesch Thermoforming GmbH wspólnie otrzymały nagrodę w kategorii „Procesy” w konkursie „JEC 2016 Innovation Awards”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Atlancie. Zwycięska technologia obejmuje lokalne wzmocnienie taśmowe termoplastycznych arkuszy kompozytowych marki Tepex w celu zoptymalizowania właściwości mechanicznych, grubości i masy materiału. Termoplastyczne materiały kompozytowe wzmacniane włóknami ciągłymi (ang. Continuous Fiber Reinforced Thermoplastics, CFRT), zwane również płytami kompozytowymi, oferują ogromny potencjał do wykorzystania w ultralekkich konstrukcjach i bardzo łatwo się je przetwarza. Mogą być wytwarzane w sposób ciągły, mają nieograniczony okres przydatności i dzięki temu zapewniają wymierne korzyści finansowe. Tradycyjne materiały o ułożeniu włókien 0°/90° są doskonałe do większości konstrukcji wymagających wzmocnienia, takich jak części pojazdów silnikowych, obudowy urządzeń elektronicznych czy sprzętu sportowego. Dobrze wyważony materiał nadaje się do wielu zastosowań, znacznie ograniczając masę produktów w porównaniu do materiałów metalowych i plastikowych. Niemniej jednak w przypadku wyjątkowych obciążeń i w celu dalszej optymalizacji rozkładu sił wzmocnienia można zintegrować dzięki...
Read more