Innowacyjne materiały dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego

Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, uczestniczy w tegorocznej edycji konferencji “Plastics in E&E Applications” i prezentuje na niej swoje własne stoisko. – Nasza ekspozycja poświęcona jest przede wszystkim bezhalogenowym, opóźniającym zapalenie gatunkom materiału Pocan BFN, mocno zbrojonym materiałom konstrukcyjnym na bazie poliamidu 6 z serii Durethan oraz politereftalanom butylenu Pocan HR przeznaczonym do zastosowań w skrajnych warunkach klimatycznych – wyjaśnił Alexander Radeck, ekspert ds. rozwoju zastosowań w jednostce biznesowej High Performance Materials (HPM) koncernu LANXESS. – Prezentujemy również nowe poliamidy i poliestry do gniazd i opraw diod LED oraz do części przewodzących ciepło.

Zawartość włókna szklanego w bezhalogenowych, opóźniających zapalenie związkach politereftalanu butylenu Pocan BFN wynosi nawet 30%. Chcemy pokazać, że te materiały stanowią realną alternatywę dla związków politereftalanu butylenu, które zawdzięczają swoje właściwości opóźniające zapalenie halogenowi, nie tylko ze względu na ich profil ekologiczny, ale również na właściwości techniczne – podkreślił Alexander Radeck. Na przykład charakteryzują się one lepszą stabilnością termiczną, wyższą odpornością na prądy pełzające oraz wytrzymałością elektryczną. Dzięki zawartości włókien szklanych możliwe jest uzyskanie właściwości mechanicznych niemalże porównywalnych z ich odpowiednikami wykorzystującymi halogen.

Koncern LANXESS zaprezentuje również możliwości oferowane przez mocno zbrojone poliamidy, które są przeznaczone do produkcji bardzo wytrzymałych i sztywnych części podlegających wysokim obciążeniom takich jak na przykład elementy maszynek do mielenia. – Pomimo dużej zawartości wzmocnienia materiały te charakteryzują się równie wysoką płynnością co standardowe poliamidy, które mają znacznie mniejszą zawartością wypełnienia. Dzięki temu mogą być wykorzystywane również do elementów o cienkich ścianach”= – dodał Alexander Radeck. Produkty o wysokim module obejmują gatunki o niskiej podatności na odkształcenia, które są wzmocnione szklanymi mikrokulkami, oraz gatunki opóźniające zapalenie o klasie palności UL 94 V-0.

Kolejnym prezentowanym elementem oferty jest szeroki asortyment nowych materiałów do technologii LED i innych technologii oświetleniowych. Jedną z innowacji dla diod elektroluminescencyjnych są związki na bazie poli(tereftalanu dimetylenocykloheksylenu) (PCT). – Prawie się nie starzeją pod wpływem naprężeń termicznych i w odróżnieniu od poliamidów wysokotemperaturowych zachowują wysoki współczynnik odbicia – wyjaśnił Alexander Radeck. Kolejna nowością jest poliamid 6, który charakteryzuje się nie tylko wysokim współczynnikiem odbicia i przewodnością cieplną, lecz również właściwościami opóźniającymi zapalenie. – Związek ten zawiera bezhalogenowy środek opóźniający palenie i jest specjalnie dostosowany do zastosowania w komponentach rozpraszających ciepło takich jak elementy chłodzące – dodał Alexander Radeck.

Użycie elektroniki w samochodach rośnie. W związku z tym w Würzburgu koncern LANXESS zaprezentował gatunki politereftalanu butylenu stabilne w warunkach hydrolizy przeznaczone do produkcji części odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, które muszą spełniać swoje zadanie nawet w warunkach zwiększonej temperatury i wilgotności, jakie panują na przykład pod maską samochodu. Zawartość włókna szklanego w tych materiałach wynosi od 15% do 45%. W portfolio znajdują się również gatunki niewzmocnione włóknami szklanymi. Jednym z nowych produktów jest materiał Pocan BF 4232 HR, który jest stabilny w warunkach hydrolizy i posiada wyjątkowe właściwości opóźniające zapalenie. Jest on zgodny ze standardem bezpieczeństwa przeciwpożarowego UL 94 amerykańskiej organizacji testowej Underwritter Laboratories (UL) dla wszystkich testowanych kolorów; najlepszy wynik w postaci klasy V-0 został uzyskany dla próbki testowej o grubości zaledwie 0,4 mm. Związek ten wykazuje się wysoką odpornością na hydrolizę, którą testowano w komorze klimatycznej przy temperaturze 85°C i 85-procentowej wilgotności względnej. – Nawet po 100 dniach przechowywania naprężenie rozciągające przy zerwaniu i wydłużenie przy zerwaniu nadal wynoszą ponad 80% i tak wysokich wartości podstawowych – podkreślił Alexander Radeck. (kk)

(Komunikat prasowy LANXESS, 9.06.2016)