Przedmieszki z włóknami Rhenogran: różnorodne możliwości wzmocnienia dla kauczukowych części i opon

Jednostka Rhein Chemie Additives (ADD) koncernu LANXESS zmieni nazwę przedmieszek ze wstępnie zdyspergowanymi włóknami celulozy, które wcześniej sprzedawano pod nazwą Santoweb. Z dniem 1 lipca tej grupie produktów zostanie nadana nazwa „Rhenogran WP” (przy czym WP to skrót od „wood pulp”, tj. pulpy drzewnej). „W wyniku tej zmiany nasze wstępnie dyspergowane dodatki wzmacniające na bazie pulpy będą teraz miały ujednolicone nazewnictwo, zapewniające klientom lepszy ogląd” – powiedział Philipp Junge, kierownik ds. dodatków do gumy w jednostce ADD koncernu LANXESS. LANXESS sprzedaje swój szeroki asortyment wstępnie dyspergowanych dodatków do polimerów dla przemysłu gumowego pod marką Rhenogran. „W tym samym czasie wprowadzamy również na rynek nowy gatunek przedmieszki z włóknami celulozowymi, dzięki czemu chcemy zwiększyć niezawodność dostaw do klientów” – dodaje Philipp Junge.

Masa z włókien celulozowych zawarta w przedmieszkach Rhenogran WP umożliwia wzmocnienie produktów końcowych wytwarzanych z polimerów takich jak kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (EPDM), kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR), kauczuk naturalny czy polichlorek winylu (PVC). Jest to ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na zwiększenie jakości i okresu użytkowania produktów końcowych narażonych na działanie wysokich temperatur, różne warunki otoczenia i naprężenia. Dzięki produktowi Rhenogran P91-40, który zawiera bardzo odporną i bardzo lekką masę z krótkich włókien aramidowych Twaron równomiernie rozłożoną w mieszance kauczukowej, produkt końcowy zostaje optymalnie wzmocniony w celu zwiększenia jego odporności na skrajne naprężenia mechaniczne, dynamiczne i termiczne. Produkt Rhenogran P91-40 można stosować do wielu gatunków kauczuków, w tym kauczuku naturalnego, izoprenowego (IR), butadienowego (BR), styrenowo-butadienowego (SBR), etylenowo-propylenowego (EPDM), chloroprenowego (CR), akrylonitrylo-butadienowego (NBR) i uwodornionego kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (HNBR). (kk)

(Komunikat prasowy Lanxess, 6.07.2016)