Tag Archives: Lanxess

Po świetnym pierwszym kwartale LANXESS podnosi prognozy na 2016 r.

Po dobrym pierwszym kwartale koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, podniósł prognozę zysku za rok obrotowy 2016 r. Obecnie spółka spodziewa się, że EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 900 do 950 mln EUR. Poprzednie prognozy LANXESS zakładały zysk w granicach od 880 do 930 mln EUR. W pierwszym kwartale 2016 r. EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych zwiększył się o ok. 14 %, do 262 mln EUR w porównaniu z 229 mln EUR w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ten pozytywny trend należy przypisywać przede wszystkim zwiększeniu wolumenu sprzedaży, poprawie wykorzystania możliwości produkcyjnych, korzystnym wahaniom kursowym oraz nieobecności kosztów, które zostały poniesione w pierwszym kwartale 2015 r. w związku z uruchomieniem w Azji nowego zakładu produkcji kauczuku. Marża EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła o 13,6 % w porównaniu do 11,2 % rok wcześniej, utrzymując się na dobrym poziomie. Zysk netto istotnie się zwiększył, osiągając 53 mln EUR w porównaniu do 22 mln EUR w pierwszym kwartale 2015 r. Zysk...
Read more

LANXESS: trwałe kolory w przestrzeni miejskiej

Na targach Bauma 2016 koncern LANXESS dobitnie pokazuje, że konwencjonalne materiały budowlane takie jak barwione dachówki, ekrany akustyczne, wylewki betonowe na miejscu, płyty włóknisto-cementowe, cegły wapienno-piaskowe czy asfalt mogą ożywić przestrzeń miejską pod względem kolorystycznym. Wraz z dystrybutorem, spółką Harold Scholtz & Co. GmbH, producent specjalistycznych środków chemicznych wystawia swoje cieszące się uznaniem na całym świecie pigmenty nieorganiczne klasy premium na jednych z najważniejszych międzynarodowych targów branży budowlanej, które odbywają się w Monachium w dniach od 11 do 17 kwietnia. – Nasze pigmenty, charakteryzujące się stabilnym zabarwieniem i wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, nadają trwały kolor elementom architektonicznym i infrastrukturze. Materiały budowlane zabarwione tymi produktami zachowują wygląd i walory estetyczne nawet przy długotrwałym narażeniu na działanie czynników pogodowych. Nie wymagają też praktycznie żadnej konserwacji – mówi Thomas Pfeiffer, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w regionie EMEA z jednostki biznesowej Inorganic Pigments. – Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi jeden z priorytetów w odniesieniu do wszystkich naszych produktów i procesów. Jest...
Read more

LANXESS: Sukces programu restrukturyzacji

Program restrukturyzacji w koncernie LANXESS jest systematycznie realizowany od 1,5 roku. W tym czasie osiągnięto większą efektywność gospodarczą i organizacyjną. Coraz lepsze są też perspektywy na następne lata, a firma ma możliwość w bardziej elastyczny sposób reagować na zmiany koniunktury. Gdy w 2013 r. kryzys zapukał w drzwi branży, wydawało się, że takich gigantów jak niemiecki koncern LANXESS czeka poważna zapaść. Podjęto jednak szereg trudnych decyzji – włącznie ze zmianą zarządu oraz redukcją zatrudnienia – dzięki czemu po 18 miesiącach widać pozytywne efekty polityki zaciskania pasa, a oszczędności w firmie na koniec 2015 r. mają osiągnąć 150 mln EUR. Program restrukturyzacji jest podzielony na trzy fazy, z których każda dotyczy innego obszaru funkcjonowania organizacji. Pierwsza faza objęła reorganizację struktury i administracji spółki. W ramach tej fazy zmniejszono liczbę jednostek biznesowych z 14 do 10, łącząc je lub nadając im nowe funkcje; zredukowano również liczbę działów usługowych z 16 do 12. Konsekwencją tego była globalna redukcja zatrudnienia, której poddano ok. 1000 stanowisk. Działania...
Read more

LANXESS: Sukces w 2015 roku podstawą dalszego wzrostu

Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, ma powody do zadowolenia z wyników za 2015 r. – pomimo trudnych warunków rynkowych. EBITDA z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 9,5 %, do 885 mln EUR, przede wszystkim za sprawą oszczędności będących efektem programu dostosowawczego, silnego dolara amerykańskiego oraz wzrostu produkcji. Osiągnięty wynik operacyjny znalazł się zatem w prognozowanym wcześniej przedziale 860–900 mln EUR. Do zwiększenia przychodów przyczyniły się wszystkie segmenty. W 2014 r. wynik operacyjny wynosił 808 mln EUR. Rentowność EBITDA Grupy z wyłączeniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 10,1 % do 11,2 %. Istotnie zwiększył się również zysk netto, z 47 mln EUR do 165 mln EUR. W porównaniu z rokiem poprzednim sprzedaż utrzymała się na stabilnym poziomie 7,9 mld EUR (w 2014 r.: 8,0 mld EUR). W tym przypadku obniżenie cen sprzedaży będące wynikiem spadku cen surowców zostało w znacznej mierze skompensowane korzystnym wpływem wahań walutowych. (kk) (Komunikat prasowy LANXESS, 21.03.2016)...
Read more

Nowy poliamid 66 zawierający 60% włókien szklanych

Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, rozszerza swój asortyment wzmocnionych poliamidów i poliestrów do wytwarzania wyjątkowo wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do poliamidów 6 takich jak Durethan BKV 60 EF i XF dołącza teraz poliamid 66 wzmocniony włóknami szklanymi stanowiącymi aż 60% jego zawartości. Nowe wysoko wydajne tworzywo termoplastyczne ma być sprzedawane pod nazwą Durethan AKV 60 XF. Łączy w sobie korzyści wynikające z zastosowania wysoko płynnego tworzywa wzmocnionego włóknami szklanymi z zaletami żywicy poliamidu 66. – Materiał ten wykazuje doskonałą wytrzymałość i sztywność. Otwiera dzięki temu zupełnie nową przestrzeń dla konstruktorów części plastikowych, hybrydowych technologii łączenia plastiku z metalem oraz termoplastycznych półproduktów kompozytowych wzmacnianych włóknami ciągłymi. Co więcej, nowy materiał może zastąpić metal w szerokiej gamie zastosowań – podkreśla Ralf Heinen, specjalista w dziedzinie tworzyw sztucznych w koncernie LANXESS. (kk) (http://www.plastech.pl/, 10.03.2016)...
Read more

LANXESS wprowadza na rynek nowe elementy do odwróconej osmozy

Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, zaprezentował nowatorskie elementy do odwróconej osmozy (RO) należące do linii produktów Lewabrane, wykazujące się zwiększoną efektywnością. „Udało nam się w bardzo krótkim czasie opracować gotowy produkt w postaci nowatorskiego feed spacera stosowanego w elemencie membranowym. Produkt ten optymalizuje przepływy w elemencie RO, a tym samym ogranicza zużycie energii. W połączeniu z naszą sprawdzoną membraną do odwróconej osmozy marki Lewabrane uzyskujemy produkty o wysokich parametrach odpowiednie do szeregu rozmaitych zastosowań” – wyjaśnił dr Carsten Schellenberg, dyrektor ds. badań i rozwoju w zakładzie produkcji membran podległym jednostce Liquid Purification Technologies (LPT) zlokalizowanej w niemieckim Bitterfeld. Początkowo zaprezentowane zostaną dwa nowe produkty: Lewabrane B400 LE ASD oraz Lewabrane B400 FR ASD. Elementy te są przystosowane do pracy w wodzie słonawej (Brackish Water) i odznaczają się standardowymi wymiarami (długość: 40 cali, średnica: 8 cali) oraz bardzo niskim zużyciem energii (LE – low energy) i wysoką odpornością na fouling (FR – fouling resistant). (kk) (Komunikat prasowy LANXESS, 24.02.2016)...
Read more

LANXESS tworzy spółkę joint venture ARLANXEO

Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, oraz Saudi Aramco ogłosiły, że ich nowa spółka joint venture produkująca kauczuk syntetyczny będzie nosić nazwę ARLANXEO. Nowa nazwa i logo łączą w sobie elementy nazw i logo obydwu partnerów. Logo spółki uzupełnia hasło „Performance Elastomers” wskazujące obszar działalności nowego podmiotu. Siedziba ARLANXEO będzie się mieścić w Holandii. Obaj partnerzy powołają wkrótce zarząd nowej spółki. Każdy z partnerów będzie dysponował równą liczbą przedstawicieli we władzach spółki. Stanowisko prezesa obejmie przedstawiciel koncernu LANXESS, stanowisko dyrektora finansowego – przedstawiciel Saudi Aramco. (kk) (Komunikat prasowy LANXESS, 5.03.2016)...
Read more

Termoplastyczne materiały kompozytowe wzmacniane włóknami ciągłymi

Na targach JEC World Composites Show & Conference 2016 (8-10 marca br.) spółka Bond-Laminates, podmiot zależny koncernu LANXESS, będzie prezentować nowe zastosowania dla swoich termoplastycznych materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami ciągłymi z serii Tepex. W hybrydowym formowaniu wtryskowym półprodukty kompozytowe są formowane i obtryskiwane bezpośrednio w ramach jednorazowego zautomatyzowanego procesu wewnątrz formy wtryskowej, co skraca proces produkcji. Maleją również koszty inwestycji dzięki wyeliminowaniu narzędzi formujących. Wynikiem są bardzo precyzyjne, trójwymiarowe komponenty o niezmiennie wysokiej jakości, które nie wymagają dodatkowej obróbki i obejmują zintegrowane elementy takie jak mocowania i prowadnice. W zakładzie w Brilon spółka Bond-Laminates zainstalowała jednostkę demonstracyjną, prezentującą między innymi w pełni zautomatyzowany proces przetwarzania materiału Tepex przy wykorzystaniu metody hybrydowego formowania wtryskowego. Spółka Bond-Laminates jest również w stanie przeprowadzić symulację wszystkich etapów procesu hybrydowego formowania wtryskowego, niezależnie od tego, czy chodzi o drapowanie półproduktów kompozytowych, czy o wypełnianie formy przy obtryskiwaniu wkładek. Hybrydowe formowanie wtryskowe półproduktów z materiału Tepex doskonale się nadaje nie tylko do produkcji niewidocznych z zewnątrz...
Read more

LANXESS kończy rozbudowę amerykańskich zakładów

Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, zgodnie z planem uruchomił drugą linię produkcyjną wysoko wydajnych tworzyw sztucznych w swoim zakładzie w Gastonii w Karolinie Północnej. Inwestycja o wartości blisko 15 mln USD podwaja moce produkcyjne zakładu z 20 000 do 40 000 ton rocznie. W zakładzie następuje mieszanie i rafinacja podstawowych polimerów: poliamidu (PA) i politereftalanu butylowego (PBT), wzbogacanych o specjalistyczne dodatki i włókno szklane, z których powstają produkty Durethan i Pocan o niezwykłej trwałości. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w branży motoryzacyjnej w produkcji lekkich komponentów z tworzywa sztucznego, którymi zastępuje się metalowe części pojazdów, w ten sposób obniżając zużycie paliwa i emisję zanieczyszczeń. Koncern LANXESS planuje w najbliższych latach zainwestować dalsze 50–100 mln EUR w organiczny wzrost w sektorze wysoko wydajnych tworzyw sztucznych. (kk) (Komunikat prasowy LANXESS, 20.01.2016)...
Read more

Ultralekki materiał kompozytowy w konstrukcji paralotni

Materiał kompozytowy Tepex dynalite, wytwarzany przez wchodzącą w skład koncernu Lanxess spółkę Bond-Laminates, dobrze się sprawdza w ekstremalnych warunkach sportowych. Wysoko wydajny materiał na bazie polipropylenu wzmocniony włóknami ciągłymi został wykorzystany przez spółkę Skywalk GmbH & Co. KG do produkcji półleżącej uprzęży paralotniarskiej Range X-Alps, która była używana podczas zawodów polegających na przeprawie przez Alpy pieszo i paralotnią. Podpórka na nogi w tej uprzęży wykonana jest z sandwiczowej płyty kompozytowej o grubości zaledwie jednego centymetra, na którą składają się cienkie okładziny z materiału Tepex o grubości zaledwie 0,5 mm oraz warstwa polipropylenu o strukturze plastra miodu spółki EconCore N.V. To nie jedyne zastosowanie materiałów Tepex. Lanxess dostrzega istotne możliwości zastosowania sandwiczowych materiałów kompozytowych w ultralekkich konstrukcjach samochodowych, szczególnie w produkcji większych części, które muszą się charakteryzować odpowiednią sztywnością, takich jak podłoga bagażnika, osłony zbiornika paliwa, obudowa przedłużacza zasięgu, obudowy baterii strukturalnych i elementy foteli. Materiały te można by też wykorzystać do produkcji osłon zbiorników paliwa, które stanowią część przestrzeni bagażnika. Wykonane z...
Read more