Lanxess przejmie producenta dodatków chemicznych

Koncern Lanxess ogłosił plan przejęcia amerykańskiej firmy Chemtura Corporation, będącej jednym z głównych dostawców wysokiej jakości dodatków opóźniających palenie i smarów. To największe w historii koncernu Lanxess przejęcie pomoże mu poszerzyć swoje portfolio dodatków do tworzyw sztucznych i stać się jednym z najważniejszych na świecie podmiotów działających na tym ciągle rozwijającym się rynku. Firmy podpisały ostateczną umowę o przejęciu. Zgodnie z tym porozumieniem akcjonariusze firmy Chemtura otrzymają 33,50 USD w gotówce za każdą jej akcję zwykłą pozostającą w obrocie, co stanowi 18,9% nadwyżkę względem ceny zamknięcia z dnia 23 września 2016 r., która wynosiła 28,18 USD Przedmiotowa transakcja, która dotyczy przedsiębiorstwa o wartości ok. 2,4 mld EUR, zostanie sfinansowana przez koncern Lanxess głównie za pomocą emisji obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji hybrydowych, a także z dostępnych środków finansowych. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić mniej więcej w połowie 2017 r., po jej zatwierdzeniu przez akcjonariuszy firmy Chemtura, uzyskaniu odpowiednich zgód od organów regulacyjnych oraz spełnieniu innych zwyczajowych warunków realizacji tego typu przedsięwzięć. (kk)

(https://www.plastech.pl/, 29.09.2016)