LANXESS podwyższa prognozy zysków za 2016 r.

Producent specjalistycznych środków chemicznych, koncern LANXESS, podwyższył prognozę zysków za rok 2016. Spółka przewiduje, że wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniesie pomiędzy 930 mln EUR a 970 mln EUR. Nowa prognoza jest przede wszystkim odpowiedzią na dobre perspektywy handlowe w nowych segmentach spółki na drugą połowę roku. Wcześniej zakładano zyski pomiędzy 900 mln EUR a 950 mln EUR.

W silnym drugim kwartale 2016 r. wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 8,5% do 293 mln EUR wobec 270 mln EUR rok wcześniej. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła rok do roku z 12,8% to 15,1%. Dobre wyniki ogólne spółka zawdzięcza przede wszystkim silnemu rozwojowi nowych segmentów LANXESS, tj. zaawansowane środki pomocnicze (Advanced Intermediates), specjalistyczne środki chemiczne (Performance Chemicals) i materiały o wysokiej wydajności (High Performance Materials).

Solidny wynik na działalności operacyjnej to efekt przede wszystkim wzrostu wolumenów, odchudzenia struktur kosztowych i poprawy oferty produktów poprzez dodanie „nowych” segmentów. To pokazuje, że dokonane przez nas zmiany umożliwiły nam stworzenie silnej i sprawnie działającej organizacji oraz że oferujemy właściwe produkty na właściwych rynkach – uważa Matthias Zachert, Prezes Zarządu koncernu LANXESS. – Z dużym optymizmem podchodzimy do drugiej połowy roku i spodziewamy się, że „nowy” LANXESS poprawi zyski w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo trudnej sytuacji w branży kauczuku ponownie podwyższamy prognozę na cały rok.

Koncern LANXESS przewiduje, że proces przejmowania pionu produktów do czyszczenia i dezynfekcji od amerykańskiej spółki chemicznej Chemours zakończy się najpóźniej do końca trzeciego kwartału. Transakcja podwyższy zysk na akcję w pierwszym roku podatkowym. Przewiduje się, że dzięki temu zakupowi wskaźnik EBITDA spółki wzrośnie rocznie o ok.20 mln EUR, stopniowo zwiększając się w wyniku efektów synergii do ok. 30 milionów EUR do roku 2020.

W drugim kwartale 2016 r. zysk netto wyniósł 75 mln EUR, co było dobrym wynikiem. W tym samym kwartale koncern LANXESS po raz pierwszy dokonała potrącenia części zysków na rzecz Saudi Aramaco za 50-procentowe udziały w spółce ARLANXEO, będącej wspólnym przedsięwzięciem w obszarze kauczuku syntetycznego. W zysku za analogiczny okres ubiegłego roku, który wyniósł 87 mln EUR, uwzględniono wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych. Po uwzględnieniu pozycji nadzwyczajnych, zysk netto wyniósł 76 mln EUR wobec 67 mln EUR w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Zysk na akcję przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 0,83 EUR (0,73 EUR rok wcześniej).

W drugim kwartale 2016 r. sprzedaż w całej Grupie zmalała o 7,7% do poziomu 1,94 mld EUR, wobec 2,1 mld EUR w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Niższe koszty pozyskania surowców przeniesiono na klientów. Wyższe wolumeny sprzedaży nie były w stanie zrekompensować obniżek ceny oraz trochę niekorzystnego wpływu kursu dolara amerykańskiego.

Koncern LANXESS prawie bez zadłużenia

W dniu 1 kwietnia 2016 koncern LANXESS otrzymał ok. 1,2 mld EUR od spółki Saudi Aramco za 50-procentowy udział w spółce ARLANXEO. Płatność ta znacznie zmniejszyła zobowiązania finansowe netto LANXESS na koniec drugiego kwartału, do zaledwie 198 mln EUR. W grudniu 2015 r. zobowiązania finansowe netto wynosiły ok. 1,2 mld EUR. W maju spółka zwiększyła o dodatkowe 200 mln EUR woje niemieckie aktywa emerytalne. – Nasz bilans jest silny i solidny – wyjaśnia Michael Pontzen, Dyrektor ds. finansowych koncernu LANXESS. – W ten sposób stworzyliśmy doskonałą bazę do dalszego rozwoju spółki.

Segmenty: silny rozwój „nowego” koncernu LANXESS

Sprzedaż w segmencie zaawansowanych środków pomocniczych (Advanced Intermediates) zmalała o 5,3%, z 468 mln EUR do 443 mln EUR. Wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 88 mln EUR i był o 10% wyższy od zeszłorocznego poziomu 80 mln EUR. Na wysokość zysku pozytywny wpływ miały przede wszystkim wyższe wolumeny (sprzedaży) i lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 19,9% i była wyższa od wysokiego już wyniku 17,1% w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Sprzedaż w segmencie specjalistycznych środków chemicznych (Performance Chemicals) zmalała nieznacznie rok do roku o 1,8%, z 553 mln EUR do 543 mln EUR. Niemniej wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 3,6% do 114 mln EUR wobec 110 mln EUR rok wcześniej. Na wysokość zysku pozytywny wpływ miała poprawa oferty produktów i korzystne kursy wymiany. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwy­czaj­nych wzrosła z 19,9% do silnych 21,0%. To najwyższy wynik w historii spółki.

Sprzedaż w segmencie materiałów o wysokiej wydajności (High Performance Materials) zmalała ze względu na ceny surowców o 5,8%, do 275 mln EUR z 292 mln EUR w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o sporę kwotę, tj. 12 mln EUR (36,4%) do poziomu 45 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 16,4% i była znacząco wyższa od 11,3% w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Koncentracja na tworzywach sztucznych o wysokiej wydajności w tym segmencie znacząco przyczynia się do wskaźnika rentowności.

Sprzedaż w segmencie ARLANXEO spadła o 14,1% do 670 mln EUR wobec 780 mln EUR rok wcześniej. Wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 95 mln EUR (116 mln EUR w analogicznym kwartale ubiegłego roku). Utrzymująca się presja na ceny kauczuków syntetycznych, podobnie jak wstrzymanie produkcji u dużego dostawcy w Azji, zmniejszyło wartość tego wskaźnika. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w drugim kwartale była względnie wysoka, tj. 14,2%, wobec 14,9% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Najważniejsze dane za drugi kwartał 2016 roku (mln EUR)

 

Q2 2015

 

Q2  2016

Zmiana procentowa

Sprzedaż

2105

1943

-7.7

EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

270

293

8,5

Marża EBITDA
przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych (%)

12,8

15,1

Zysk netto

87

75

-13,8

Zysk netto przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych

67

76

13,7

Zysk na akcję (EUR)

0,95

0,82

-13,8

Zysk na akcję przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych (EUR)

0,73

0,83

13,7

 (Komunikat prasowy LANXESS, 11.08.2016)