Tag Archives: konkursy

170 mln PLN dla doświadczonych naukowców i zespołów badawczych

Na zgłoszenia doświadczonych naukowców, badaczy planujących stworzenie nowego zespołu naukowego oraz uczonych realizujących projekty międzynarodowe czeka Narodowe Centrum Nauki, które ogłosiło właśnie konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 oraz SONATA BIS 6. W odpowiedzi na postulaty środowiska naukowego Rada NCN zdecydowała się na wprowadzenie zmian do dwóch z konkursów.

Adresatami ogłaszanego po raz ósmy konkursu MAESTRO są wybitni naukowcy, którzy chcą się podjąć realizacji pionierskich, w tym interdyscyplinarnych, badań naukowych, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może być uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który w ostatnich 10 latach publikował w renomowanych czasopismach naukowych, a także kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych. W tym prestiżowym konkursie do rozdysponowania jest 40 mln PLN. W konkursie HARMONIA 8 finansowanie przyznawane jest na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej – z partnerami z innego kraju lub przy użyciu zagranicznej aparatury. Budżet konkursu również wynosi 40 mln PLN.  SONATA BIS 6 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie...
Read more

Studentka AGH zwycięzcą prestiżowego konkursu naftowo-gazowniczego

Referat naukowy autorstwa Edyty Mikołajczak, studentki IV roku Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, zwyciężył w konkursie SPE 2016 European Regional Student Paper Contest w kategorii prace studentów studiów I stopnia. Konkurs odbył się w dniach 11-12 kwietnia 2016 r. w Stavanger w Norwegii i towarzyszył konferencji SPE International Conference and Exhibition on Health, Safety, Security, Environment, and Social Responsibility. Do finału europejskiej edycji konkursu na poziomie studiów I stopnia wybrano zalewnie cztery referaty. Zwycięska praca, której opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa z Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, nosi tytuł: „Computer modelling for intelligent control of gas-condensate reservoir”. Autorka opisała w niej inteligentny sposób sterowania złożem gazowo-kondensatowym. Oprała go na opracowanym przez siebie algorytmie zachłannym zaimplementowanym przy użyciu wewnętrznego programowania w symulatorze złożowym Eclipse. (kk) (http://www.agh.edu.pl/, 19.04.2016)...
Read more

Premia na Horyzoncie dla najlepszych polskich badaczy

Premia na Horyzoncie to długo oczekiwany przez środowisko naukowe program MNiSW. Jego celem jest wsparcie ośrodków naukowych, które biorą udział w projektach Horyzontu 2020 lub Euratom. Ufundowany przez Unię Europejską program Horyzont 2020 to największy i najbardziej prestiżowy program badań naukowych i innowacji, którego budżet wynosi niemal 80 mld EUR. Wśród najlepszych, którzy do tej pory otrzymali grant Komisji Europejskiej, znalazły się również zespoły i jednostki z Polski. Premia na Horyzoncie nie tylko pomoże tym, którzy korzystają już z unijnego finansowania, ale zachęci również kolejne zespoły do ubiegania się o środki na badania. Problemem do tej pory była różnica w wynagradzaniu polskich naukowców w porównaniu z innymi krajami UE. System dodatków do wynagrodzeń w ramach Premii na Horyzoncie pozwala na zmniejszenie tej różnicy ze środków państwowych. O Premię na Horyzoncie będą mogły ubiegać się te jednostki, które podpisały już umowę na realizację projektu również te, które zakończyły już jego realizację. Łączny budżet PnH na 2016 r. to 40,2 mln...
Read more

„Szybka ścieżka” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ponownie otwarta

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs tzw. „szybkiej ścieżki” dla MŚP. Na wsparcie innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorców przeznaczy 750 mln PLN. To już trzeci konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Jego nowatorska formuła - ograniczenie formalności do niezbędnego minimum oraz krótki czas wydania decyzji - jest bardzo atrakcyjna dla firm. Jednocześnie ambitne kryteria konkursu zapewniają, że wsparcie ze środków publicznych otrzymają przedsiębiorstwa realizujące ambitne projekty, które przełożą się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

  Budżet ogłoszonego dziś konkursu to 750 mln PLN. Jego adresatami są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej  oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie,...
Read more

„Innovators Under 35″ – promocja innowacyjnych Polaków

Innowatorów przed 35. rokiem życia, którzy mają na swoim koncie wizjonerskie projekty technologiczne, można zgłaszać do prestiżowego, międzynarodowego konkursu „Innovators Under 35". Kandydatury do drugiej, polskiej edycji można zgłaszać do 14 kwietnia.

Konkurs „Innovators Under 35” organizuje „MIT Technology Review” – najstarszy magazyn poświęcony technice, którego wydawcą jest renomowany Massachusetts Institute of Technology. Wybierani są w nim młodzi wizjonerzy i innowatorzy z różnych części świata. W Polsce konkurs odbędzie się po raz drugi, a jego partnerem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 18.02.2016)

...
Read more

Rusza druga edycja konkursu dla „liderów fotoniki”

Studenci i absolwenci polskich uczelni, którzy mają na swoim koncie pracę dyplomową w dziedzinie fotoniki, mogą wziąć udział w drugiej edycji konkursu „Lider Fotoniki”. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 kwietnia. Na zwycięzcę czeka płatny staż lub nagroda pieniężna.

Celem konkursu organizowanego przez Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów jest wyłonienie najlepszych prac naukowych z zakresu fotoniki i nagrodzenie ich twórców. Udział w konkursie może wziąć każdy, kto między 1 października 2014 r. a 30 września 2015 r. obronił pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską z zakresu fotoniki na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych wszystkich polskich uczelni wyższych. (kk)

 (http://naukawpolsce.pap.pl/, 23.02.2016)

...
Read more

Polscy naukowcy otrzymają niemal 200 mln PLN na swoje badania

MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 – to pierwsze rozstrzygnięte w tym roku konkursy Narodowego Centrum Nauki. Z dofinansowania skorzysta 157 naukowców, których projekty okazały się najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń. Doświadczeni naukowcy, zajmujący się pionierskimi badaniami, mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu MAESTRO 7. Spośród zgłoszeń eksperci NCN wyłonili 14 projektów o łącznej wartości 38 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie dla indywidualnych badań wyniosła 4 mln PLN. HARMONIA 7 to kolejna edycja konkursu na najlepsze projekty międzynarodowe. NCN przeznaczyło 36 mln PLN na sfinansowanie 52 projektów – najwyższy grant wyniósł 1,5 mln PLN. Wskaźnik sukcesu w HARMONII wyniósł 21% - o sześć punktów więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej projektów dofinansowanych zostanie w ramach konkursu SONATA BIS 5, w którym wyłonione zostały zespoły badawcze. Środki na prowadzenie badań o łącznej wartości 121,6 mln PLN trafią do 91 naukowców. Kierownikami projektów w programie mogły zostać osoby, które posiadają przynajmniej stopień naukowy doktora zdobyty w okresie od 2 do 12 lat...
Read more

Pierwszy konkurs w ramach programu sektorowego INNOCHEM

18 grudnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM.- To dla Polski szansa na umocnienie gospodarki poprzez zwiększenie innowacyjności sektora chemicznego. Do tej pory nie było w Polsce programu sektorowego, który oferowałby firmom z branży wsparcie projektów innowacyjnych w takiej skali. Obszary badawcze INNOCHEM-u odpowiadają na potrzeby rozwojowe polskiego przemysłu chemicznego. Program ma także stymulować aktywność i zwiększenie środków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną przedsiębiorstw chemicznych – mówi Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

To kolejny program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym na wsparcie mogą liczyć specjaliści zajmujący się konkretną dziedziną nauki. Tego typu działania, skonkretyzowane, skierowane do jednej branży i jednocześnie nastawione na innowacyjność są kluczowe dla polskiej gospodarki. Wspieranie kolejnych dyscyplin to skuteczny sposób na zdynamizowanie i umocnienie polskiego sektora B+R – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Piotr Dardziński. Uruchomiony w ramach PO Innowacyjny Rozwój program sektorowy INNOCHEM, to...
Read more

8 mld PLN na innowacje z NCBR

Aż o 8 mld PLN z przeznaczeniem na badania naukowe i prace rozwojowe mogą się starać w tym roku przedsiębiorcy i naukowcy. W 2016 roku NCBR ogłosi 25 konkursów (nie licząc konkursów w ramach programów międzynarodowych), a połowa z nich to nowe propozycje adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i uczelni i jednostek naukowych. Większość konkursów będzie przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 8.01.2016)...
Read more

NCBR finansuje innowacje w medycynie

Firmy z branży medycznej otrzymają ponad 57,5 mln PLN na realizację innowacyjnych projektów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiego konkursu programu sektorowego INNOMED. NCBR realizuje program INNOMED we współpracy z firmami zrzeszonymi w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. Drugi konkurs programu Centrum przeprowadziło w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO Inteligentny Rozwój, służącego realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Jego budżet wynosił 95 mln PLN. O dofinansowanie ubiegało się 18 przedsiębiorstw. Wsparcie z NCBR w łącznej wysokości ponad 57,5 mln PLN otrzyma 10 firm, których wkład własny wyniósł ponad 38 mln PLN.  Centrum dofinansuje innowacyjne projekty, mające na celu opracowanie technologii i rozwiązań służących poprawie jakości życia i zdrowia Polaków. Wsparcie uzyskają m.in. prace nad zwiększeniem skuteczności diagnostycznej obrazowania dynamicznego, innowacyjnym lekiem przeciwnowotworowym wykorzystującym mechanizm reaktywacji białka p53 oraz badania przedkliniczne i kliniczne substancji aktywnych o działaniu przeciwnowotworowym. (kk) (http://www.ncbir.pl/, 23.12.2015)...
Read more