NCBR finansuje innowacje w medycynie

Firmy z branży medycznej otrzymają ponad 57,5 mln PLN na realizację innowacyjnych projektów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiego konkursu programu sektorowego INNOMED. NCBR realizuje program INNOMED we współpracy z firmami zrzeszonymi w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. Drugi konkurs programu Centrum przeprowadziło w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO Inteligentny Rozwój, służącego realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Jego budżet wynosił 95 mln PLN. O dofinansowanie ubiegało się 18 przedsiębiorstw. Wsparcie z NCBR w łącznej wysokości ponad 57,5 mln PLN otrzyma 10 firm, których wkład własny wyniósł ponad 38 mln PLN.  Centrum dofinansuje innowacyjne projekty, mające na celu opracowanie technologii i rozwiązań służących poprawie jakości życia i zdrowia Polaków. Wsparcie uzyskają m.in. prace nad zwiększeniem skuteczności diagnostycznej obrazowania dynamicznego, innowacyjnym lekiem przeciwnowotworowym wykorzystującym mechanizm reaktywacji białka p53 oraz badania przedkliniczne i kliniczne substancji aktywnych o działaniu przeciwnowotworowym. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 23.12.2015)