Premia na Horyzoncie dla najlepszych polskich badaczy

Premia na Horyzoncie to długo oczekiwany przez środowisko naukowe program MNiSW. Jego celem jest wsparcie ośrodków naukowych, które biorą udział w projektach Horyzontu 2020 lub Euratom. Ufundowany przez Unię Europejską program Horyzont 2020 to największy i najbardziej prestiżowy program badań naukowych i innowacji, którego budżet wynosi niemal 80 mld EUR. Wśród najlepszych, którzy do tej pory otrzymali grant Komisji Europejskiej, znalazły się również zespoły i jednostki z Polski. Premia na Horyzoncie nie tylko pomoże tym, którzy korzystają już z unijnego finansowania, ale zachęci również kolejne zespoły do ubiegania się o środki na badania.

Problemem do tej pory była różnica w wynagradzaniu polskich naukowców w porównaniu z innymi krajami UE. System dodatków do wynagrodzeń w ramach Premii na Horyzoncie pozwala na zmniejszenie tej różnicy ze środków państwowych. O Premię na Horyzoncie będą mogły ubiegać się te jednostki, które podpisały już umowę na realizację projektu również te, które zakończyły już jego realizację. Łączny budżet PnH na 2016 r. to 40,2 mln PLN. Wysokość finansowania będzie zależeć m.in. od wysokości unijnego grantu dla jednostki oraz jej roli w projekcie. Wnioski można zgłaszać bezterminowo, od dnia ogłoszenia konkursu. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 14.03.2016)