Tag Archives: FNP

Kolejne stypendia na Start dla młodych badaczy

Stypendium w wysokości ponad 20 tys. PLN rocznie mogą otrzymać badacze przed 30 rokiem życia, w kolejnej edycji programu Start. Wnioski w programie realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej można składać do 31 października. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program Start oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 24.09.2016)...
Read more

Ponad 24 mln PLN do wzięcia przez polskich doktorów

Ponad 24 mln PLN na realizację innowacyjnych projektów badawczych mogą otrzymać młodzi doktorzy z Polski i zagranicy, którzy wezmą udział w programach: FIRST TEAM, HOMING i POWROTY, ogłoszonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wnioski można zgłaszać do 17 października. We wszystkich trzech programach o dofinansowanie ubiegać mogą się młodzi doktorzy: do pięciu lat po doktoracie, niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym, mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace badawczo-rozwojowe o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa. Pula środków przeznaczonych na drugi konkurs w programie FIRST TEAM wynosi aż 14 mln PLN. Dzięki niemu młodzi badacze otrzymają środki na założenie pierwszego zespołu. Finansowanie może sięgać nawet 2 mln PLN i zostać przyznane na trzy lata z możliwością przedłużenia o jeden rok. Badania mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Program HOMING to z kolei propozycja dla osób, które chcą wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. Na drugi...
Read more

54 mln PLN dla badaczy w programach TEAM i TEAM-TECH

Łącznie 54 mln PLN otrzymają laureaci konkursów TEAM i TEAM-TECH, których drugą edycję ogłosiła Fundacja na rzecz nauki Polskiej. W ramach programu TEAM można uzyskać środki na finansowanie zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata. Przedmiotem projektów, prowadzonych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym, powinny być przełomowe w skali międzynarodowej badania z sektora badań i rozwoju o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Program TEAM-TECH skierowany jest natomiast do wybitnych uczonych posiadających doświadczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych. Finansowaniu w tym programie podlegają projekty badawczo-rozwojowe realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym, dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 4.05.2016)...
Read more

Ponad 4 mln PLN na powroty do badań naukowych

Łącznie ponad 4 mln PLN czeka na osoby z doktoratem, które chcą wrócić do prowadzenia badań po przerwie związanej z pracą w innym sektorze gospodarki lub z rodzicielstwem. Pierwszy konkurs w programie POWROTY organizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wnioski można składać do 15 kwietnia br. Konkurs POWROTY jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą badania badawczo-rozwojowe, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Szanse mają zwłaszcza te projekty, które dotyczą rozwoju technologii, zaprojektowania produktu czy procesu produkcyjnego, jak również posiadają potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu naukowego czy społeczno-gospodarczego. Na dwuletni projekt można zdobyć 800 tys. PLN. Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, prace zlecone, stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R. Ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy prowadzące działalność w Polsce. Mogą one otrzymać nawet do 80 % dofinansowania na projekty w...
Read more

Ponad 54 mln PLN dla naukowców i firm na innowacyjne badania

Łącznie ponad 54 mln PLN – na prowadzenie innowacyjnych badań – mogą otrzymać naukowcy i firmy w programach Team i Team-Tech, ogłoszonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). W programie Team dofinansowanie otrzymają zespoły badawcze, kierowane przez wybitnych uczonych z całego świata. "Przedmiotem projektów, prowadzonych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym, powinny być przełomowe w skali międzynarodowej prace badawczo-rozwojowe o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji" - informuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Z kolei program Team-Tech skierowany jest do wybitnych uczonych posiadających doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych. Finansowaniu w tym programie podlegają projekty badawczo-rozwojowe realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym, dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu. Termin przyjmowania aplikacji do obu programów w pierwszym konkursie upływa 15 marca br. Kolejne nabory FNP ogłosi w maju i listopadzie 2016 r. Do końca 2019 r. Fundacja planuje zorganizować łącznie po osiem konkursów w programie Team i Team-Tech. Finansowanie otrzyma ponad...
Read more

FNP: Start 2016

Do 30 października 2015 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 PLN. Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. (kk) (http://www.fnp.org.pl/oferta/start/ , 24.09.2015)...
Read more

Plastik przewodzący prąd ochronić może samolot rażony piorunem

Nowy sposób ochrony samolotu przed rażeniem piorunem opracowuje dr Andrzej Katunin z Politechniki Śląskiej. Badacz chce, by w przyszłości samoloty budowane były z nowego kompozytu, w którego skład wejdzie m.in. plastik, który przewodzi prąd. "Średnio raz na rok w samolot pasażerski uderza piorun" - mówi w rozmowie z PAP dr Andrzej Katunin, specjalista w zakresie mechaniki kompozytów z Politechniki Śląskiej. Badacz uspokaja jednak, że samoloty są na taką okoliczność przygotowane. "Od 1967 r. nie zdarzyła się na świecie katastrofa, której przyczyną byłby piorun" - zaznacza i dodaje, że teraz urządzenia i pasażerowie są zabezpieczeni przed skutkami takiego zjawiska. Czasem najwyżej zdarza się, że w kabinie zgasną światła lub włączą się zapasowe urządzenia. Aby piorun nie zniszczył samolotu, ładunek elektryczny musi się szybko rozchodzić po całym kadłubie. Dzięki temu nie wytworzy się w miejscu uderzeniu ogromna temperatura, która może uszkodzić poszycie. Jednak kadłuby samolotów budowane są z kompozytów na bazie żywic epoksydowych. Ten wytrzymały plastik jest lekki, ale nie przewodzi...
Read more

Laureaci ostatniego konkursu ENGAGE

Fundacja rozstrzygnęła ostatni konkurs eNgage organizowany w ramach projektu SKILLS. Dziesięciu laureatów konkursu, dzięki finansowaniu, które wynosi łącznie ponad 400 tys. PLN, będzie mogło realizować innowacyjne projekty popularyzujące naukę – dzięki nim m.in. dowiemy się, jak „ujarzmić” swojego smartfona czy zbudować własną stację badawczą.  Głównym celem konkursu jest rozwój umiejętności naukowców z zakresu popularyzacji nauki i prezentacji wyników badań naukowych dla odbiorców, którzy nie są naukowcami, przede wszystkim młodzieży. Uczestnicy konkursu nie mają żadnych ograniczeń co do proponowanej metody popularyzacji – mogą więc przygotować cykl wykładów czy spotkań, zaprojektować aplikację na smartfona służącą do popularyzacji wiedzy czy też stworzyć grę planszową. (kk) (http://www.fnp.org.pl, 3.07.2015)...
Read more

Najlepsi naukowcy popularyzatorzy nagrodzeni

27 czerwca w budynku Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, odbył się finał piątego i jednocześnie ostatniego konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS. Każdy z dziesięciu finalistów konkursu miał pięć minut na zaprezentowanie swojego interdyscyplinarnego projektu badawczego. Ich wystąpienia oceniała Kapituła konkursu: prof. Maciej Żylicz, prezes FNP (Przewodniczący Kapituły), dr Ilona Iłowiecka-Tańska, dr Monika Marcinkowska (laureatka czwartej edycji konkursu INTER), red. Krzysztof Michalski, red. Dorota Romanowska oraz red. Tomasz Rożek. I nagrodę w wysokości 120 tys. PLN zdobyła Justyna Chałubińska-Fendler z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która zaprezentowała projekt pt. „1000 odcieni szarości – analiza tekstur w radioterapii raka płuca”. II nagrodę w wysokości 100 tys. PLN zdobył Robert Mysłajek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował projekt pt. „Jak drapieżniki odgryzają się patogenom?” oraz Wanda Niemyska z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, która zaprezentowała projekt pt. „Matematyka mydlanych baniek i zaplątanych białek”. III nagrodę w wysokości 80 tys. PLN zdobyli:...
Read more

Znamy laureatów ostatniego konkursu IMPULS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki czwartego i jednocześnie ostatniego konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS. Dziewięciu laureatów ostatniego konkursu, dzięki finansowaniu w łącznej wysokości 880 tys. PLN, będzie mogło realizować w polskich instytucjach naukowych innowacyjne projekty i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym. Nagrody I kategorii w wysokości 120 tys. PLN otrzymali: dr inż. Joanna Ortyl z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz dr Michał Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrody II kategorii w wysokości 100 tys. PLN zdobyli: dr inż. Marek Kraft z Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Krystian Jażdżewski z Uniwersytetu Warszawskiego, mgr inż. Arkadiusz Kuś z Politechniki Warszawskiej oraz dr Łukasz Rąbalski z Uniwersytetu Gdańskiego. Nagrody III kategorii w wysokości 80 tys. PLN otrzymali: dr inż. Agnieszka Fornalczyk z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dr inż. Paweł Horeglad z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Łukasz Tymecki z Uniwersytetu Warszawskiego. (kk) (http://www.fnp.org.pl, 2.07.2015)...
Read more