Znamy laureatów ostatniego konkursu IMPULS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki czwartego i jednocześnie ostatniego konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS. Dziewięciu laureatów ostatniego konkursu, dzięki finansowaniu w łącznej wysokości 880 tys. PLN, będzie mogło realizować w polskich instytucjach naukowych innowacyjne projekty i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym. Nagrody I kategorii w wysokości 120 tys. PLN otrzymali: dr inż. Joanna Ortyl z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz dr Michał Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrody II kategorii w wysokości 100 tys. PLN zdobyli: dr inż. Marek Kraft z Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Krystian Jażdżewski z Uniwersytetu Warszawskiego, mgr inż. Arkadiusz Kuś z Politechniki Warszawskiej oraz dr Łukasz Rąbalski z Uniwersytetu Gdańskiego. Nagrody III kategorii w wysokości 80 tys. PLN otrzymali: dr inż. Agnieszka Fornalczyk z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dr inż. Paweł Horeglad z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Łukasz Tymecki z Uniwersytetu Warszawskiego. (kk)

(http://www.fnp.org.pl, 2.07.2015)