Ponad 54 mln PLN dla naukowców i firm na innowacyjne badania

Łącznie ponad 54 mln PLN – na prowadzenie innowacyjnych badań – mogą otrzymać naukowcy i firmy w programach Team i Team-Tech, ogłoszonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). W programie Team dofinansowanie otrzymają zespoły badawcze, kierowane przez wybitnych uczonych z całego świata. „Przedmiotem projektów, prowadzonych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym, powinny być przełomowe w skali międzynarodowej prace badawczo-rozwojowe o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji” – informuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Z kolei program Team-Tech skierowany jest do wybitnych uczonych posiadających doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych. Finansowaniu w tym programie podlegają projekty badawczo-rozwojowe realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym, dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu.

Termin przyjmowania aplikacji do obu programów w pierwszym konkursie upływa 15 marca br. Kolejne nabory FNP ogłosi w maju i listopadzie 2016 r. Do końca 2019 r. Fundacja planuje zorganizować łącznie po osiem konkursów w programie Team i Team-Tech. Finansowanie otrzyma ponad 100 zespołów, do których zostanie zaangażowanych ponad 1400 młodych badaczy – studentów, doktorantów i młodych doktorów. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 5.02.2016)