54 mln PLN dla badaczy w programach TEAM i TEAM-TECH

Łącznie 54 mln PLN otrzymają laureaci konkursów TEAM i TEAM-TECH, których drugą edycję ogłosiła Fundacja na rzecz nauki Polskiej. W ramach programu TEAM można uzyskać środki na finansowanie zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata. Przedmiotem projektów, prowadzonych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym, powinny być przełomowe w skali międzynarodowej badania z sektora badań i rozwoju o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Program TEAM-TECH skierowany jest natomiast do wybitnych uczonych posiadających doświadczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych. Finansowaniu w tym programie podlegają projekty badawczo-rozwojowe realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym, dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 4.05.2016)