Ponad 24 mln PLN do wzięcia przez polskich doktorów

Ponad 24 mln PLN na realizację innowacyjnych projektów badawczych mogą otrzymać młodzi doktorzy z Polski i zagranicy, którzy wezmą udział w programach: FIRST TEAM, HOMING i POWROTY, ogłoszonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wnioski można zgłaszać do 17 października. We wszystkich trzech programach o dofinansowanie ubiegać mogą się młodzi doktorzy: do pięciu lat po doktoracie, niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym, mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace badawczo-rozwojowe o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

Pula środków przeznaczonych na drugi konkurs w programie FIRST TEAM wynosi aż 14 mln PLN. Dzięki niemu młodzi badacze otrzymają środki na założenie pierwszego zespołu. Finansowanie może sięgać nawet 2 mln PLN i zostać przyznane na trzy lata z możliwością przedłużenia o jeden rok. Badania mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce.

Program HOMING to z kolei propozycja dla osób, które chcą wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. Na drugi konkurs FNP zamierza przeznaczyć łącznie 8 mln PLN. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. PLN na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Finansowanie może zostać przyznane na dwa lata, bez możliwości przedłużenia. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach.

Natomiast badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo, mogą się ubiegać o grant w wysokości do ok. 800 tys. PLN w programie POWROTY. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach. W konkursie można zdobyć łącznie 2,4 mln PLN. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 22.08.2016)